Andre fagtilbud

JUS jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs og konsepter, for å møte juristenes og advokatenes behov for kompetanseutvikling. I tillegg til våre kjente årlige ajourføringskurs satser vi på flere fordypningskurs og frokostkurs med aktuelle problemstillinger, innenfor jus-verdenen. Vi tilbyr også utdanninger i egen regi eller gjennom Nordisk Forum, som er et samarbeid mellom juridiske etterutdanningsorganisasjoner i Norden. I tiden fremover utvikler vi også flere JUS-kurs på digital plattform.

 • Årlige kurs 2018

  Nå kan du holde av datoen for årlige kurs 2018! Mens vi venter på at kursene ferdigstilles og åpnes for påmelding kan du nå notere deg tidspunktet. Alle datoer er ikke satt, men vil publiseres fortløpende på denne siden.
 • E-kurs

  Vi lanserer fortløpende kurs på digital plattform. Har du innspill til tema, ta gjerne kontakt med Karen Lyche Oppegaard (kho@jus.no), markeds- og innovasjonssjef.
 • Advokatkurset

  Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne jurister som ønsker å bli advokat. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.
 • Advokatenes fagdager 2018

  Bilde
  Advokatenes fagdager samler mer enn 1500 deltakere over to inspirerende dager - med kurs, møter, debatter og fest. Møt gamle og nye kjente på Advokatenes fagdager 31. mai og 1. juni 2018.
 • Utdanninger – andre roller – nye forretningsmuligheter?

  Bilde
  Juristenes Utdanningssenter (JUS) jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs og konsepter, for å møte juristenes og advokatenes behov for kompetanseutvikling. Utdanningene innen mekling, styrearbeid og voldgiftsdommer er eksempler på dette. Her kan du som jurist få flere ben å stå på – bli bedre til det du allerede gjør eller lær noe nytt.
 • Advokatassistent DNA

  Som advokatassistent DNA får du en faglig tyngde som kan by på nye og spennende karrieremuligheter! Juristenes Utdanningssenter etablerte denne utdanningen for 20 år siden i samarbeid med Advokatforeningen.
 • Nordisk Forum

  Juristenes Utdanningssenter etablerer nye og spennende samarbeidsprosjekter. Nordisk Forum er et samarbeid med andre etterutdanningsinstitusjoner i Norden, blant annet med Danske Advokater og DJØF. Gjennom dette samarbeidet tilbyr vi blant annet voldgiftsdommerutdanning og styrearbeidutdanning.
 • Kurs i utlandet

  Grip muligheten – delta på et unikt kurs hvor temaet er særlig relevant for valg av sted. Det er korte påmeldingsfrister, så er du en av dem som sitter på gjerdet og venter – meld deg på nå.
 • Fagforum

  Bilde
  Gjennom fire samlinger over et år møter du miljøet i din bransje. Her får du mulighet til å treffe kollegaer, diskutere fag og bygge nettverk.