Podkast

Takk & lov er en ukentlig podkast om dagsaktuelle og mer varig aktuelle problemstillinger fra jussens verden, ledet av Anine Kierulf fra Nim og UiO. Takk & lov lages av Juridika og Juristenes Utdanningssenter. 

Episodene våre:

Episode #1: NAV og EØS med Christoffer C. Eriksen
Episode #2: Juss og klima med Adele Matheson Mestad
Episode #3: COVID-19 med Hans Petter Graver
Episode #4: Domstolene med Ragnar Lindefjeld
Episode #5: Barnets beste med Elisabeth Gording Stang
Episode #6: Ytringsfrihet med Jon Wessel-Aas
Episode #7: Personvern med Bjørn Erik Thon
Episode #8: Personvern med Bjørn Erik Thon del 2
Episode #9: Legal tech og AI med Merete Nygaard
Episode #10: Konkurs med Ellen Schult Ulriksen
Episode #11: Den nye arveloven med John Asland
Episode #12: Påtalemyndigheten med Hans Vang
Episode #13 Tomtefeste med Thomas Andersen og Carina Orge Borchgrevink Næss
Episode #14 Alternativ tvisteløsning med Sverre Blandhol
Episode #15: Klarspråk i jussen med Mette Jenssen
Episode #16: Røverhistorier fra retten med Kim Heger
Episode #17: EØS-rett med Hilde Kristine Ellingsen
Episode #18: Naturskade med Tom Sørum
Episode #19: Compliance med Jan Fougner
Episode #20: Arbeidstakervern med Tarjei Thorkildsen
Episode #21: Politiavhør med Asbjørn Rachlew
Episode #22: Helserett og personvern med Anne Kjersti Befring
Episode #23: Magnus Matningsdal ser tilbake – og litt fremover
Episode #24: Look who’s back! Jens Edvin Skoghøy er hjemme igjen – uten dissens.
Episode #25: Ola Mestad, grunnloven, veving og prydsøm.
Episode #26: Inger Berg Ørstavik om covid-19-vaksiner, patenter og Dolly Parton.
Episode #27: Tore Mydske om EUs 50 shades of finansmarkedsforgrønning og VM i romaskin.
Episode #28 Håvard Wiker om rekonstruksjonen av Norwegian og Tintin på toalettet.
Episode #29 Terje Nybøe om Spesialenheten, twitter og angrepssopp.

Lytt og abonner på podkasten her, Spotify, Apple eller i din foretrukne podkast-avspiller.
Innspill til tema? Send oss en e-post på juspost@jus.no

___________________

EPISODER

PODKASTEPISODE

Episode #30 Med Frederik Zimmer fra skatteparadis til lønn i himmelen

Har du, som Anine, sett for mye på Dagsnytt 18 og fått deg en og annen fordom både hva gjelder skatteplanlegging og skatteparadiser?

Da kan du, takk&lov, få nyansert din skepsis en smule når Frederik "Skatten vår ❤" Zimmer forklarer hvordan verdens land tenker om skatt i vår tids digitale økonomi.

Og hvorfor sommerens nyvinning - en global skattesats på 15% - ikke nødvendigvis er patetique, i alle fall ikke annensatsen.

 

Episode #29 Terje Nybøe om Spesialenheten, twitter og angrepssopp.

Spesialenheten for politisaker etterforsker politifolk som kan ha gjort noe galt i tjenesten. Anine snakker med sjefen sjøl, Terje Nybøe, om hvordan bukken som passer havresekken kan være et reelt uavhengig etterforsknings- og påtaleorgan. Og litt om hva som skal til for at offentlige etater kan bidra til «en åpen og opplyst offentlig samtale» jf. Grl § 100, 6. ledd på det ville Internettet™.

Bonusspor: Prematur julehilsen til <3 Ringerike tingrett <3 og innsikt i hvordan en maritim angrepssopp kan bidra til dobbel lykke.

Episode #28 Håvard Wiker om rekonstruksjonen av Norwegian og Tintin på toalettet.

Det var en gang, for ikke så veldig lenge siden, at Anine fikk høre eventyret om rekonstruksjonen som ikke var så uforståelig som den hørtes ut. Rekonstruktør og Tintinsamler Håvard Wiker forteller om Norwegian som skulle til staten og gjøre seg fet, mens alle vi andre lurte på hva som skulle skje med flybillettene og bonuspoengene våre. Eller kanskje det ikke bare var statlige bonustilskudd som holdt Norwegian i live? Selv om rekonstruksjonsloven den hadde laget (og byfogdembetet den ikke helt hadde ødelagt) var gullkort verdt?

 

Episode #27 Tore Mydske om EUs 50 shades of finansmarkedsforgrønning og VM i romaskin.

Bærekraft var i vinden (evt. i vindmøllene) i valgkampen, men det er ikke bare politikere og Folk Flest™ som er opptatt av slik kraft, det er også alle i FINANSVERDENEN! Også her er det EU som er (elektrisk) lokomotiv - EU har nemlig vedtatt nye regler for å skyve mer kapital mot bærekraftige økonomiske aktiviteter. Det høres kanskje komplisert ut, men det er det ikke når Thommesenpartner Tore Mydske forklarer at den grunnleggende (og membransikrede) ideen er et badegulv, der bærekraften er sluket, og EUs grønne regler er en nal eller ti.

Statler (Torbjørn Buer fra JUS) og Waldorf (Sturla Blanck Torkildsen fra Universitetsforlaget) har tatt med seg Jusshjørnet ned fra balkongen for å forklare Miss Piggy (Anine) hvordan hun med kurs og bøker kan forberede seg på den avskrekkende TAKSONOMIEN.

Episode #26 Inger Berg Ørstavik om covid-19-vaksiner, patenter og Dolly Parton.

Covid-viruset skulle for lengst ha vært muta, men driver isteden og muterer. Det er jo på ingen måte patent. Men det er temaet for dagens episode! For uten patentbeskyttelse, ingen vaksineutvikling. Eller er det slik at man burde gjøre unntak for patentrettigheter, i alle fall en stund, når hele verden er i krise? Superflinke Inger tegner og forklarer så Anine kan skjønne litt mer av patentrettens irrganger. Og om Dolly Parton og bilmotorer, selvsagt – det hører jo med.

Episode # 25:  Ola Mestad, grunnloven, veving og prydsøm.

Vi sesongåpner for fjerde gang. Og det ved å kombinere en gjenganger: EU-rettens innflytelse - med vår helt grunnleggende nasjonale rettskilde - Grunnloven. 

Men er ikke Grunnloven bare teoretisk interessant? Har den egentlig noen praktisk juridisk betydning i 2021? Om den har. Den er faktisk helt avgjørende i superaktuelle spørsmål om overføring av myndighet (bare LITT myndighet, altså!) til bl.a. EU-organer. Eller kanskje den ikke er så avgjørende? I alle fall ikke ordlyden og hensynene bak den? Professor Ola Mestad tegner og forklarer for oss - om Grunnloven og verden, i går, i dag og kanskje i morgen. 

Jammen har vi også integrert jushjørnet ved å gå mer rett på sak: Statler og Waldorf a.k.a. Torbjørn Buer fra Juristenes utdanningssenter og Sturla Blanck Torkildsen fra Universitetsforlaget slipper å sitte alene der på balkongen. Nå deler de rampelyset med Miss Piggy (Anine) på selveste hovedscenen. Dette blir bra!

Episode # 24: Look who’s back! Jens Edvin Skoghøy er hjemme igjen – uten dissens.


Jammen kom sommeravslutningen i Takk & lov med enda en bonus! Programleder Anine Kierulf har fått selveste høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy til å øse av sitt lærde hode. Nysgjerrig på de egentlige grunnene til at han sluttet – og så begynte igjen – i Høyesterett? Visste du at det ikke er førstvoterende du bør følge med på, men sistvoterende? Eller at dommerkjønn noen ganger kan være vel så viktig for rettsutviklingen som dommerskjønn? Gleden ved å være i akademia forsvinner når administrasjon og pengeinnhenting fortrenger frihet til faglige grublerier, synes Skoghøy. Anine Kierulf sier likeså! 

 

Episode #23: Magnus Matningsdal ser tilbake – og litt fremover

Som om ikke sommervarme og tilløp til gjenåpning var gledelig nok: Sannelig blir det sommerbonusepisoder av Takk&lov også! I denne første av to har Anine Kierulf lurt rikets p.t. aller øverste dommer (justitiarius har perm) Magnus Matningsdal ut av den høyst ærverdige rett for å høre hva han har å dele etter 32 år som dommer, 24 av dem i Høyesterett. Visste du at den som har betydd mest for menneskerettighetene i Norge er en østerriker nesten ingen har hørt om? At en domstol i Strasbourg har lært Høyesterett å begrunne dommene sine bedre? At forholdet mellom Stortinget og Høyesterett på straffutmålingens område tidvis tar form av en slags tyrefekting, ispedd røde kluter? Eller at Matningsdal foretrekker å løpe maraton uten kappe? Hvis ikke dette er sommerlig easy listening, så vet ikke vi.


Referanser til dommer og artikler nevnt i episoden:

Dommer

· CASE OF UNTERPERTINGER v. AUSTRIA (Application no. 9120/80)

· Rt-1990-312 (74-90)

· Rt. 2000 s. 996 (Bøhler)

· Rt-2007-1281 (Tomtefeste)

· Case of LINDHEIM and OTHERS v. NORWAY (Applications nos. 13221/08 and 2139/10)

· Rt-2013-1345 (Strukturkvotesaken)

· Rt-2004-804 (Samfunnsstraff)

· Rt-2010-1313 (Fengselsstraff for barn)

· Rt-2013-374 Treholt (Ytringsfriheten/informasjonsfriheten)

Artikler

 Jørgen Aall, «Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon og etter norsk rett», Lov og Rett 1988/8.


Episode #22: Helserett og personvern med Anne Kjersti Befring

Helsevesenet har sjelden fremstått så avgjørende viktig som i denne pandemien. Men for å kunne behandle oss godt, og holde liv og helse i oss, må dette vesenet vite ganske mye om oss. 

Hvor blir det av alle de opplysningene som samles inn om oss, og hva skal de brukes til? Ikke minst: Hvem har tilgang til dem? Kan de brukes til å hjelpe andre? 

For å svare på alle spørsmålene om helserett og personvern har Anine fått med seg førsteamanuensis ved UiO, Anne Kjersti Befring. 


Episode # 21: Politiavhør med Asbjørn Rachlew

De fleste av oss blir ikke så ofte avhørt, hverken som mistenkt, fornærmet eller vitne, og godt er kanskje det. For den lange armen til lovene våre, politiet, er imidlertid avhøret det absolutt viktigste verktøyet i jakten på sannheten. 

Men hvordan kan politiet egentlig sikre at det de får opplyst er riktig? At de ikke spør på ledende eller forledende måter som gir gale svar, og som i verste fall kan føre til at uskyldige blir fengslet mens de skyldige går fri? 

Til å svare på sine mer eller mindre ledende spørsmål, har programleder Anine Kierulf fått med seg drapsetterforsker og sånn annen forsker Asbjørn Rachlew. Han har utviklet Norges første opplæringsprogram i avhørsteknikken KREATIV – en teknikk som også er blitt eksportvare.Episode # 20: Arbeidstakervern med Tarjei Thorkildsen

I denne underlige pandemisituasjonen er det evig aktuelle temaet arbeidstakervern mer relevant enn noensinne. Svært mange ble permittert i 2020, og ikke er det blitt så mye bedre i 2021 heller. 

Men hva er det egentlig dette vernet går ut på? Hvor kommer det fra, og hvorfor er «alle» – herunder Høyesterett – plutselig så opptatt av dette? Har man like sterkt vern mot oppsigelser og permitteringer i en unntakssituasjon? Til å riste gode svar ut av denne cocktailen, har Anine fått med seg sin gamle kollega, BAHR-tender Tarjei Thorkildsen.Episode # 19: Compliance med Jan Fougner

I denne episoden tar Anine Kierulf og professor II ved BI og partner i Wiersholm, selveste Jan Fougner, for seg det gode norske begrepet compliance. Et ord du neppe så for deg at ville lede til en samtale der rett og moral gikk opp i en høyere enhet. 

Som vanlig prøver Anine å etterleve reglene til språkrådet, og de oversetter compliance blant annet til regeletterlevelse. Eh, javel. Men er ikke det bare en omskriving av juristrollen, egentlig? En som vet hva reglene er, så man kan passe på å overholde dem? Hvorfor er compliance så viktig at Jan – i motsetning til en høyesterettsdommer – mener det er selvsagt at Wiersholm (og alle andre, egentlig) bør ha en egen compliancepartner? 

Episode #18: Naturskade med Tom Sørum

Naturen kan være hard og ubarmhjertig. Et nylig og tragisk eksempel på dette, er leirskredet i Gjerdrum. 

Jussen er neppe det første man tenker på etter slike katastrofer, men også etter naturskader oppstår det rettslige spørsmål. I denne episoden grubler Anine Kierulf og Tom Sørum, partner og advokat i Ness Lundin, på forsikringsrett og erstatning i tilknytning til naturskader. 

Hvordan er vi egentlig stilt rettslig når naturen rammer på sitt verste? Episode # 17: EØS-rett med Hilde Kristine Ellingsen

Det er en glede å kunne ønske velkommen til en helt ny sesong av juss-podkasten Takk & Lov!

Som i 2020 begynte også 2021 med EØS-grubling. Da var det NAV, nå er det «Jernbanepakke 4» og ACER-saken.

For at du (og Anine!) skal skjønne mer av hvordan jurister i det daglige bør forholde seg til alt dette som oppstår utenfor, men i høyeste grad virker også innenfor Norges grenser, har Anine vært så heldig å få med seg Hilde Kristine Ellingsen, partner og advokat i Lund & Co.Episode # 16: Røverhistorier fra retten med Kim Heger

Det blir juleavslutning i Takk & Lov-redaksjonen når Anine møter tingrettsdommer Kim Heger over en kopp med gløgg for å få høre de merkeligste rettshistoriene.Her får du både eksempler på hva man ikke bør gjøre når man skal i retten og noen tips og triks til hvordan man kan komme godt ut av det som fersk advokat eller dommer. God jul, vi høres igjen på nyåret!

Episode # 15: Klarspråk i jussen med Mette Jenssen

God adventstid! 

Det er mange finurlige måter å ordlegge seg på i jussen, og ikke alle er like gode. I den første av Takk & Lovs to julespesialer møter Anine lagmann (lagkvinne? lagperson) Mette Jenssen fra Borgarting for å snakke om klarspråk. 

De konsentrerer seg om formuleringer som er mer forvirrende enn forklarende, og hvordan du bør skrive for å bli forstått. Det er ikke tvil om at det ble hyggelig, men ble det klart og tydelig i tillegg? Lytt og avgjør selv!

Episode # 14 Alternativ tvisteløsning med Sverre Blandhol

30. september

I siste episode av sesong to av Takk & lov, har vi nok en gang lyttet til dere lytteres temaønsker: Vi tenker høyt om alternativ tvisteløsning. 

Tvisteløsning i retten tar uhorvelig lang tid, og er gjerne så dyrt at man ikke har råd til det. Da er det ikke så rart at man ser seg om etter andre eller alternative måter å løse tvister på.

Den som med stø hånd loser Anine trygt mellom potensielle tvisteskjær i sjøen er professor, advokat, megler og alternativ konfliktløser Sverre Blandhol.

Episode # 13 Tomtefeste med Thomas Andersen og Carina Orge Borchgrevink Næss

23. september

I dagens episode skal det handle om Tomtefeste; en ordning som på samme tid er både mystisk, kronglete og rar, men også også svært utbredt og praktisk. Få lover har skapt så mange tvister som denne! 

Til å hjelpe programleder Anine Kierulf gjennom tomtefesternes og bortfesternes irrganger har hun fått med seg to kunnskapsrike feste-deltakere: Thomas Andersen og Carina Orge Borchgrevink Næss.

Episode # 12: Påtalemyndigheten med Hans Vang

16. september

Hvem er det vi egentlig henvender oss til når vi mener noe er virkelig galt? Som regel er det politiet, og da nærmere bestemt en særlig gruppe: Politijuristene. 

Men: Hva er egentlig en politijurist? Hvilket forhold har de til resten av politiet? Hvordan ser deres arbeidsdag ut? Hvilke praktiske, faglige og moralske dilemmaer må de løse på sin vei? Og sist, men ikke minst: Hvordan skal politiadvokater opptre i sosiale medier? 

Til å belyse disse sentrale spørsmålene har Anine fått med seg noe så sjelden som en kombinert makthåndhever og twitterkonge: Hans Vang.

Episode # 11: Den nye arveloven med John Asland

Hva er vel mer evig aktuelt enn spørsmål om arv? I denne episoden av Takk og Lov møter Anine Kierulf professor John Asland, instituttleder på institutt for privatrett ved UiO, for å diskutere den nye arveloven.

Hva skjer med formuesgodene våre når vi dør? Hvem skal få hva og hvorfor - og ikke minst: hvor mye? Kan vi bestemme alt dette selv? Lytt og få svar!

Episode # 10: Konkurs med Ellen Schult Ulriksen

2. september

I dagens episode av Takk og Lov rekapitulerer Anine Kierulf og partner i Haavind, Ellen Schult Ulriksen noen grunntrekk i konkursretten, for dem som ikke husker den helt til fingerspissene. 

De to tar også for seg den nye rekonstruksjonsloven - som ble vedtatt våren 2020. Justisminister Mælands poeng med den nye loven var å redusere antall konkurser, og få på plass en mer effektiv ordning for å avhjelpe gjeldsproblemer og videreføre levedyktige bedrifter. 

Likevel har vi sett nesten 3000 konkurser, men bare åtte rekonstruksjoner. Hva skyldes dette? 

Episode # 9: Legal tech og AI med Merete Nygaard

26. august 

I sesongpremieren av Takk og Lov har Anine Kierulf med seg advokat og legal tech-gründer Merete Nygaard. Sammen forsøker de å finne ut hvordan koronakrisen har gitt jussteknologi en real rakett i bakenden, hvilke rettssikkerhetsspørsmål kunstig intelligens avstedkommer, hvor mye mer intelligent enn oss den kunstige varianten egentlig er når det kommer til fordommer og menneskelige svakheter og ikke minst: «What’s in it for me» i betydningen oss, det rettssøkende Folket™, ikke bare jurister og advokater. 

 

Episode # 8 BONUSEPISODE: Personvern med Bjørn Erik Thon del 2

Takk & Lov - Bjørn Erik Thon, en av dem som har grublet aller mest på personvernspørsmålene her til lands, sitter fortsatt i studioet vårt for å opplyse og informere. Det handler stadig om personvern - og hva som skjer med det for tiden.

I dagens episode snakker vi mest om hva den nye e-loven egentlig betyr for personvernet vårt, i tillegg til at vi får høre om den gangen Bjørn Erik virkelig redefinerte forbrukerrettighetene med et lampekjøp på IKEA.

Episode # 7 BONUSEPISODE: Personvern med Bjørn Erik Thon

Takk & Lov – vi korter ned ventetiden til sesong to med en todelt bonusepisode i innspurten mot sommeren! Disse to episodene handler om personvern – og hva som skjer med det for tiden. Det er snart ikke den ting vi gjør som ikke på en eller annen måte registreres. Bankkortbruken vår, hvor vi er, hva vi liker på Facebook, hvem vi ringer eller sender meldinger til, kort sagt: Vi lever i en tid der personvernet vårt berøres på ulike måter nesten hele tiden. Det er kanskje greit - eller kanskje ikke? Det vi tenker høyt om i disse episodene er at app-innsamlede opplysninger om hvor vi beveger oss er til salgs, og lett kan brukes til å kartlegge hvor vi, våre, politikere og forsvarsfolk bor, jobber og går når vi er syke, hva som var grunnen til at denne smittestopp-appen ikke ble helt det vi kanskje hadde håpet - og ikke minst: Hva den nye e-loven egentlig betyr for personvernet vårt.

Gjesten vår er en av dem som har grublet aller mest på disse spørsmålene her til lands, og som også i ti år har tatt et særlig ansvar for å passe på personvernet vårt, nemlig direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Episode # 6: Ytringsfrihet med Jon Wessel-Aas

29. april

I den siste episoden av Takk og lov (for denne gang!) skal det handle om ytringsfrihet. I den forbindelse har Anine vært så heldig å få besøk av herr ytringsfrihet, personvern og sosiale medier himself, Jon Wessel-Aas. I løpet av snaue tre kvarter er de innom både humor, redaktøransvar på nett, ytringsfrihetskommisjonen og språklige forvirringer i retten. Takk for nå, vi lyttes til høsten!

Vi har allerede fått tips om fremtidige samtaletemaer og gjester fra dere som hører på, og vi tar gjerne imot flere. Send dine tips til juspost@jus.no.

Episode # 5: Barnets beste med Elisabeth Gording Stang

22. april 

Denne ukens tema berører både små og store samfunnsborgere – nemlig barnets beste. Dette har vi hørt om, men hva er det? Det høres ut som noe absolutt alle er for – men hvordan kan det da ha seg at begrepet også vekker sterke reaksjoner?

Til å snakke om noen av alle de problemstillingene som hører inn under paraplyen «barnets beste» har vi invitert en av dem som har grublet mest på dette, både som sekretariatsleder, forsker, doktor og professor: Elisabeth Gording Stang, fra OsloMet.

Episode # 4: Domstolene med Ragnar Lindefjeld

15. april 

Domstolene er kanskje den av våre statsmakter som er mindre kjent for andre enn jurister – de fleste av oss har rett og slett svært sjelden noe med dem å gjøre i våre liv. Og takk og lov for det! Samtidig er den dømmende makt en helt sentral del av demokratiet og rettsstaten, så hva skjer egentlig der? Både i dagliglivet, men også nå: Hvordan påvirkes domstolene egentlig av koronakrisen?  

Til å belyse disse spørsmålene har Anine invitert tingrettsdommer Ragnar Lindefjeld, en fin fyr som har de beste forutsetninger for å gi lytterne en god oversikt over domstolene både fra innsiden og utsiden.

Episode # 3: COVID-19 med Hans Petter Graver

8. april

Det er spesielle dager, både i Norge og i resten av verden; vi står midt i en pandemi. Mange har ubesvarte spørsmål og mange befinner seg i situasjoner de aldri har stått i før. Statsministeren og hennes regjering innførte «de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid». Hvilke juridiske spørsmål fører de til? Hvilke grenser setter Grunnloven og menneskerettighetene for kriselover, hytteforbud, søringkarantene og andre tiltak?

Til å hjelpe oss med å belyse disse spørsmålene har vi invitert professor Hans Petter Graver, som gjennom en lang karriere har grublet mye på den juristskapte virkelighet, og som de senere årene har forsket nettopp på rettsstaten i kriser. 

Episode # 2: Juss og klima med Adele Matheson Mestad

1. april

I dagens episode av Takk & lov møter Anine Kierulf direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter, Adele Matheson Mestad, for å snakke om juss og klima. Da snakker vi ikke om dårlig luft i retten eller det tidvis kansellipregede samtaleklimaet blant jurister; vi snakker om klimakrisen, klimautfordringer, klimasaken og hva den egentlig har med juss å gjøre. 

Episode # 1: NAV og EØS med Christoffer C. Eriksen

25. mars – premiere!

I den første episoden av Takk & lov møter Anine jussprofessor Christoffer C. Eriksen for å snakke om NAV-saken, eller skandalen, hva den egentlig går ut på, og hvordan EØS-reglenes innvirkning i norsk rett generelt byr på muligheter og utfordring for alle fra den minst mektige trygdeborger til den mest mektige statsminister og hennes rådgivere. En sak, en skandale eller begge deler? Lytt og bestem selv! 

Les sak hos Juridika om hvordan podkasten ble til: Takk og lov – nå kan du høre lyden av juss!

 spotify logo 

 Spotify

 

  

Apple

 

Anine Kierulf arbeider som førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og som spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter.

Ønsker du å bli varslet når det kommer en ny episode? Abonner på podkasten direkte i din avspiller! Se oppskrift under.

Du kan også abonnere på vårt nyhetsbrev, følge oss på Facebook, LinkedIn eller Instagram for informasjon om podkast, kurs og kompetanseutvikling.

Her er oppskriften for å få episodene rett til mobilen eller datamaskinen.

Har du Iphone, følger det med et program som heter Podkaster. Der kan du søke opp Takk og lov og trykke på «abonner»

Du kan også bruke Spotify, og søke opp på samme måte. Der trykker du på «Following» for å abonnere på Takk og lov.

I appstore finner du også andre podkast-avspillere, der du også vil finne Takk og lov.

Android-telefoner og andre typer har også mange podkast-avspillere du kan velge mellom.

Du kan også bruke pcen din. Hvis du ikke vil lytte direkte i nettleseren din her på jus.no, kan du også bruke Apples program Itunes. Det fungerer både på Mac og PC. Der søker du opp podkasten, og kan abonnere direkte via «Abonner»-knappen.

Vi tar gjerne i mot innspill fra dere på vår podkast!

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger kan du ta kontakt med Juristenes Utdanningssenter eller Juridika i sosiale medier, eller sende en mail til fagansvarlig jurist. Hvis du lytter i Apple sin avspiller, er det også hyggelig hvis du vil vurdere podkasten og/eller legge igjen en omtale.

Kontaktpersoner