Fagområder

I JUS jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle fagtilbudene våre. Vi har knyttet til oss fagpersoner og fagutvalg innenfor de fleste rettsområdene. JUS tilbyr kompetanseutvikling i egen regi og med aktuelle samarbeidspartnere i inn- og utland. Dersom du har innspill til nye fagområder, foredragsholdere eller andre kompetansetilbud hører vi gjerne fra deg! Kandidater som vil bidra i fagutvalgene kan også melde sin interesse. Se mer under «Om JUS» og «Våre fagutvalg».

 • Advokatassistent DNA

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Kontakt prosjektlederen nedenfor dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere. Vi hører gjerne fra deg!
 • Advokatenes fagdager

  Advokatenes fagdager samler mer enn 1500 deltakere over to inspirerende dager - med kurs, møter, debatter og fest. Møt gamle og nye kjente på Advokatenes fagdager 31. mai og 1. juni 2018. For påmelding og fullstendig programoversikt se www.advokatenesfagdager.no.
 • Advokatkurset

  Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20-års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.
 • Ajourføringskurset

  På "Det årlige ajourføringskurset" får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Kurset holdes i Tromsø, Bergen og Oslo. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.
 • Alternativ tvisteløsning

  Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" vil vi nå samle våre kurs om forhandlinger, mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer.
 • Andre fagområder

 • Andre juridiske kurs

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.
 • Arbeidsrett

  JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel.
 • Asyl- og utlendingsrett

  Asyl- og utlendingsrett er komplekse saksområder som krever oppdatert kunnskap og oversikt, over de ulike aktørene og deres roller i prosessen. Hvert år arrangeres det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet.
 • Bank, finansiering og valuta

  Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no 
 • Barnerett

  JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug epost mba@jus.
 • Bistandsadvokater

  Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.
 • Bolig- og eiendomsrett

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på tlf: 901 42343 eller ehl@jus.no.
 • Byggekontrakter og entrepriserett

  Innen dette fagområdet tilbyr vi et fordypningskurs i utvalgte emner om våren, og et grunnleggende kurs om høsten. Vi tilbyr også e-kurs innenfor området.JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.
 • Bygnings- og reguleringsrett

  Hvert år i oktober arrangerer vi "Det årlig plan- og bygningsrettskurset" som legges til Trondheim eller Bergen.I tillegg legges det opp kurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.
 • Børs- og verdipapirrett

  Hovedkuset innenfor dette fagområdet arrangeres under de årlige Børsrettsdagene i januar hvert år. Dette gjør vi i samarbeid med Oslo Børs. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no
 • Compliance

  Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.
 • Eiendomsmegling

  Advokater som driver eiendomsmegling må oppfylle både Finanstilsynets etterutdanningskrav for eiendomsmeglere og Advokatforeningens etterutdanningskrav.
 • Ekspropriasjons- og skjønnsrett

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.
 • Energi- og miljørett

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no.
 • Erstatningsrett

  Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord.
 • Etikk

  Etikk-temaer vil gjerne bli tatt opp som deltemaer på våre ordinære kurs. JUS tilbyr også rene etikk-kurs. Det kan være kurs som tar opp generelle etiske utfordringer for jurister, og kurs konkret rettet mot advokater og advokatetikk.
 • EU/EØS-rett

 • Familie-, arve- og skifterett

  Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett.
 • Fiskeri- og havbruksrett

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen innen fiskeri - og havbruk. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabet Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no.
 • Forhandlinger

  Innen område «Forhandlinger» tilbyr JUS blant annet kurs i forliksforhandlinger, strategiske forhandlinger, kontraktsrisiko, og meklingsutdanningen . I juni 2018 arrangerer JUS for tredje gang forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School.
 • Forvaltningsrett og statsrett

  Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlige ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn.
 • Helse- og trygderett

  Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet.
 • IKT

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen Martin Seglen Baadshaug på mobil: 482 04565 eller epost mba@jus.no
 • Juristkongress

  Tradisjonen tro vil vi by på et dagsaktuelt og spennende fagprogram, med profilerte jurister og foredragsholdere. Kongressens visjon er å begeistre og å utfordre. Det skal vi gjøre ved å presentere 6 ulike fagspor, 5 morgenseminarer, 4 plenumssamlinger og mange kulturelle smakebiter.
 • Konkurranse- og statsstøtterett

  Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra ajourføringskurset «Det årlige konkurranserettskurset» i Sandefjord, til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår.
 • Konkurs

  Det sentrale kurset på dette rettsområde er "Det årlige fordypningskurset i konkurs", som arrangeres hver forsommer i Kristiansand. Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de store møteplassene til JUS, med over 200 jurister og advokater til stede.
 • Kontraktsrett

  JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt.
 • Ledelse

  Ledelse er et aktuelt tema for mange jurister og advokater. Juristenes Utdanningssenter har tidligere tilbudt lederkonferanser og kurs innen enkelte områder av lederfeltet. Har du innspill eller spørsmål knyttet til dette fagområdet kan du kontakte direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no 
 • Medie- og markedsrett

  Innenfor dette fagområdet arrangerer vi et årlig oppdateringskurs. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg for du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.
 • Mekling

 • Menneskerettigheter

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no
 • Offentlige anskaffelser

 • Opphavsrett

 • Patent-, varemerke- og designrett

  JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i november hvert år, i Larvik. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige- og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett.
 • Personvern

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no.
 • Regelteknikk

  "Regelteknikk" - eller "Praktisk regelteknikk" - har ikke noe fagutvalg, men holdes fast av stipendiat Jon Christian Fløysvik Nordrum fra Universitetet i Oslo med supplement fra foredragsholder lovrådgiver Arnulf Tverberg, Justis- og beredskapsdepartementet. Kursene er svært godt evaluert.
 • Regnskap og økonomi

  JUS har en liten portefølje med kurs innen regnskap og økonomi.  1 - Regnskap: Hvert semester holdes et todagerskurs i innføring i regnskapsforståelse. I tillegg avholdes et fordypningskurs med noen års mellomrom.
 • Samerett

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.
 • Selskapsrett

  JUS arrangerer årlig ajourføringskurs innen dette fagområde, som "Det årlige selskapsrettskurse"t som avholdes under Advokatenes fagdager i Oslo. I tillegg kan du delta på "Den årlige selskapsrettskonferansen".
 • Shipping og offshore

  JUS arrangerer hver høst «Det årlige sjørettskurset», som tradisjonelt avholdes under en seilas med Hurtigruten. Temaene på kurset er alltid dagsaktuelle, og behandles med en praktisk innfallsvinkel og gruppearbeid.
 • Sivilprosess

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.
 • Skatterett

  Det årlige skatterettskurset i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo, og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg.
 • Strafferett og straffeprosess

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.
 • Tingsrett

  "Det årlige tingsrettskurset" er hovedkurset innen dette rettsområdet. JUS tilbyr dette årlig i februar måned. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer.
 • Tvangsfullbyrdelse og inkasso

  JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor på mobil 90142343 eller ehl@jus.no
 • Utdanningsrett

  Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde, og har ingen fast avgrensning men tar opp alle rettsområder/rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand.  Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.