Fagområder

Vi har knyttet til oss fagpersoner og fagutvalg innenfor de fleste rettsområdene. Her finner du oversikt over våre fagområder med kurs, og kan se hvem som sitter i fagutvalgene. Fagutvalgene er bredt sammensatt og består av særlig kvalifiserte fagpersoner innen sitt rettsområdet. Sammen med fagansvarlig jurist, tar utvalgene stilling til aktuelle temaer, årlig kursstruktur og utarbeider det faglige programinnholdet.

Andre fagtilbud