Advokatkurset

Justisdepartementet har gitt Juristenes Utdanningssenter i oppdrag å gjennomføre advokatkurset. JUS har 30 års erfaring med å utdanne fullmektiger, og tilbyr fire kurs hvert semester. Advokatkurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Mer informasjon om Advokatkurset finner du i toppmenyen på jus.no

Fagutvalget for Advokatkurset

Akkurat nå har vi ingen kurs innen Advokatkurset