Advokatkurset

Justisdepartementet har gitt Juristenes Utdanningssenter i oppdrag å gjennomføre advokatkurset. JUS har over 25-års erfaring med å utdanne fullmektiger, og tilbyr fire kurs hvert semester. Advokatkurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. 
Her kan du lese mer om innholdet i Advokatutdanningen.

 

Fagutvalget for Advokatkurset