Asyl- og utlendingsrett

Asyl- og utlendingsrett er komplekse saksområder som krever oppdatert kunnskap og oversikt, over de ulike aktørene og deres roller i prosessen. Hvert år arrangeres det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet. Kurset gir en ajourføring i forhold til rettsutviklingen samt ulike aktuelle temaer.

Aktuelle kurs

Mars

 • 30. mar
  -
  31. mar
  Barnerett

  Det årlige barnerettskurset

  Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Velkommen til faglige og sosiale kursdager i Sandefjord.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

April