Ekspropriasjons- og skjønnsrett

Hvert år arrangeres «Det årlige ekspropriasjonsrettskurset», som forsøkes lagt til første hele uke etter påske. Foruten oppdatering av rettspraksis, tar kurset i hovedsak for seg aktuelle ekspropriasjon – og skjønnsrettslige temaer. Enkelte år avholdes også et innføringskurs i ekspropriasjon,- skjønnsrett- og tingsrett, som fagutvalgene innen disse områdene setter opp sammen.

Aktuelle kurs

Mars

 • 28. mar
  -
  29. mar
  Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

  Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

  Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Vi møtes i Sandefjord til en faglig- og sosial samling.

  Ajourføringskurs / 12 juridiske timer / 8 eiendomstimer / Sandefjord