Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS arrangerer Det årlige ekspropriasjonsrettskurset i Sandefjord hver vår. Dette er en viktig faglig og sosial arena for advokater og jurister som har behov for å holde seg oppdatert på ekspropriasjons- og skjønnsretten. I tillegg tilbyr JUS også andre kurs innen fagområdet ved behov. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Anne Kristine Kolflaath, akk@jus.no.

Fagutvalget for Ekspropriasjons- og skjønnsrett