Ekspropriasjons- og skjønnsrett

Hvert år arrangeres «Det årlige ekspropriasjonsrettskurset», som forsøkes lagt til første hele uke etter påske. Foruten oppdatering av rettspraksis, tar kurset i hovedsak for seg aktuelle ekspropriasjon – og skjønnsrettslige temaer. Enkelte år avholdes også et innføringskurs i ekspropriasjon,- skjønnsrett- og tingsrett, som fagutvalgene innen disse områdene setter opp sammen.