Ekspropriasjons- og skjønnsrett

Hvert år arrangeres «Det årlige ekspropriasjonsrettskurset», som forsøkes lagt til første hele uke etter påske. Foruten oppdatering av rettspraksis, tar kurset i hovedsak for seg aktuelle ekspropriasjon – og skjønnsrettslige temaer. Enkelte år avholdes også et innføringskurs i ekspropriasjon,- skjønnsrett- og tingsrett, som fagutvalgene innen disse områdene setter opp sammen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Runar Hafsteen på rh@jus.no.

Aktuelle kurs

Januar

Februar

 • 8. feb
  -
  9. feb
  Tingsrett

  Det årlige tingsrettskurset

  Er du oppdatert på det siste innen tingsretten? I tillegg til en gjennomgang av rettspraksis og ny lovgivning, ser vi på flere aktuelle tema. Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til faglig påfyll i Sandefjord.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / 4 eiendomstimer / Sandefjord

April

 • 10. apr
  -
  11. apr
  Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

  Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

  Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Vi møtes i Bergen til en faglig og sosial samling.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / 4 eiendomstimer / Bergen