Etikk

Fagområdet "etikk" utarbeides på tvers av juridiske rettsområder, og tilbys ofte gjennom kurs innen andre fagområder. JUS tilbyr også rene etikk-kurs.

Aktuelle kurs

Februar

 • 28. feb
  Etikk

  Etikk og risikohåndtering for advokater

  Når etikken svikter skapes det store medieoppslag og belastningen for de involverte kan være svært stor. Dette kurset, ledet av professor dr. juris Sverre Blandhol, bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

  Etikk / 5 etikktimer / Oslo

April

 • 27. apr
  Etikk

  Fifty ways to lose your licence

  Advokater må opprettholde en høy etisk standard . På dette kurset blir du utfordret gjennom aktiv deltakelse og case-arbeid som ligger nært opp til virkelige valgsituasjoner.

  Etikk / 5 etikktimer / Oslo