Etikk

Fagområdet "etikk" utarbeides på tvers av juridiske rettsområder, og tilbys ofte gjennom kurs innen andre fagområder. JUS tilbyr også rene etikk-kurs.

Aktuelle kurs

Oktober

 • 11. okt
  Etikk

  Etikk og risikohåndtering for advokater

  Når etikken svikter skapes det store medieoppslag og belastningen for de involverte kan være svært stor. Dette kurset, ledet av professor dr. juris Sverre Blandhol, bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

  Etikk / 5 etikktimer / Oslo

 • 31. okt
  Etikk

  Etiske dilemmaer – etikk for advokater

  Hva velger vi å gjøre når en handling er juridisk akseptabel, men likevel ikke riktig? Delta på etikk-kurs med Sverre Blandhol, jussprofessor med master i psykologi.

  Etikk / 5 etikktimer / Oslo

November

Desember