Etikk

Fagområdet "etikk" utarbeides på tvers av juridiske rettsområder, og tilbys ofte gjennom kurs innen andre fagområder. JUS tilbyr også rene etikk-kurs.

Aktuelle kurs

April

  • 27. apr
    Etikk

    Fifty ways to lose your licence

    Advokater må opprettholde en høy etisk standard. På dette kurset blir du utfordret gjennom aktiv deltakelse og case-arbeid som ligger nært opp til virkelige valgsituasjoner.

    Etikk / 5 etikktimer / Oslo