EU/EØS-rett

Hver høst arrangeres det årlige ajourføringskurset i EU/EØS-rett. I tillegg har vi både innførings- og fordypningskurs i EØS-rett i praksis. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard Vestmoen på e-post mette@jus.no

Fagutvalget for EU/EØS-rett