Fiskeri- og havbruksrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på e-post: ehl@jus.no eller mobil 901 42 343.

Aktuelle kurs

Oktober

  • 26. okt
    Fiskeri- og havbruksrett

    Fiskeri- og havbruksrett – tillatelser og reguleringer

    Nå får du en oversikt over de sentrale rettsreglene som regulerer næringsutøvelsen. I tillegg til et faglig spennende kursprogram ønsker vi å legge til rette for å bygge et fagmiljø innen fiskeri og havbruk. Vi avslutter derfor kurset med felles middag.

    Innføringskurs / 7 juridiske timer / Bergen