Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Runar Hafsteen på rh@jus.no.

Aktuelle kurs

November

  • 30. nov
    Forhandling

    Strategiske forhandlinger

    Forhandlinger er en prosess – ikke minst en kommunikasjonsprosess – som krever analytiske, kreative og mellommenneskelige ferdigheter. Dette kurset tar for seg forhandlinger i tre dimensjoner – strategi, taktikk og design.

    Andre juridiske kurs / 6 juridiske timer / Oslo

Desember