Opphavsrett

I samarbeid med Norsk forening for opphavsrett (Opphavsrettsforeningen) arrangerer JUS Det årlige opphavsrettskurset hver vår. Kurset fungerer som et forum for de med interesse for opphavsrett. Her får du mange gode foredrag og faglige diskusjoner med andre med samme faglige interesse. Jus tilbyr også en rekke e-læringskurs innenfor fagområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg! Kontakt fagansvarlig jurist Anne Kristine Kolflaath på e-post akk@jus.no.

Fagutvalget for Opphavsrett