Samerett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist i JUS, Svein Borgen, sbo@jus.no eller 97 61 10 04.

Fagutvalget for Samerett

Akkurat nå har vi ingen kurs innen Samerett