Samerett

Samerett innebærer både rettsspørsmål som spesielt angår samer og de deler av norsk rett hvor den kulturelle eller språklige forskjellen mellom den samiske folkegruppe og den norske befolkning innebærer at rettsreglene fungerer forskjellig. Samerett reiser problemstillinger som både er offentligrettslige og privatrettslige, folkerettslige og nasjonale, metodiske og juridiske - med tverrfaglige dimensjoner. JUS arrangerer Det årlige kurset i samiske rettsspørsmål, et unikt møtested for jurister og andre med interesse for dette fagområdet. Kurset gir en ajourføring på rettsutviklingen samt ulike aktuelle temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på e-post jh@jus.no

Fagutvalget for Samerett