Sivilprosess

Aktuelle kurs

Oktober

  • 16. okt
    Sivilprosess

    Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

    Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

    Fordypningskurs / 7 juridiske timer / Oslo

Desember