Strafferett og straffeprosess

Aktuelle kurs

 • Strafferett og straffeprosess

  E-kurs: Nytt i ny straffelov

  Kurset gir en grundig gjennomgang av den nye straffeloven. Som en del av kurset får du tilgang til et omfattende kompendium samt lovspeil. Du får også 6 måneders tilgang til utvalgte verk på www.kommentarutgaver.no. Kurset er basert på opptak av forelesning som er avholdt gjennom et samarbeid mellom Domstoladministrasjonen, Juristenes Utdanningssenter, Riksadvokaten, og Politidirektoratet.

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer /

Mars

 • 30. mar
  -
  31. mar
  Barnerett

  Det årlige barnerettskurset

  Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Velkommen til faglige og sosiale kursdager i Sandefjord.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

Mai

 • 15. mai
  Strafferett og straffeprosess

  Barn i straffesaker

  Dagskurs om barn i straffesaker, både som offer, vitne, mistenkt, siktet og tiltalt.

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo