Tingsrett

JUS arrangerer Det årlige tingsrettskurset hver vinter i Sandefjord. Dette er et viktig faglig og sosialt møtested for advokater og jurister med interesse for tingsrett. I tillegg settes det også opp andre tingsrettslige kurs etter behov. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Anne Kristine Kolflaath på mobil 945 23 701 eller akk@jus.no.

Fagutvalget for Tingsrett