Advokatassistent DNA studiet 2019-2020

Som advokatassistent DNA får du en faglig tyngde som kan by på nye og spennende karrieremuligheter! Dette studiet er et karriereløp for sekretærer, og gir en solid faglig utvikling.

Pågår

Tid

20. mai. – 27. mar.

Påmeldingsfrist: 29. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

180 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 48 250 NOK

Andre: 48 250 NOK

UTDANNING

Hva lærer du?

Juristenes Utdanningssenter (JUS) startet Advokatassistent DNA studiet i samarbeid med Advokatforeningen i 1995. Studiet vil gi deg grunnleggende forståelse i sentrale rettsområder. Det legges stor vekt på at advokatassistenten skal kunne gjøre mye selvstendig arbeid av praktisk art og kunne være arbeidsavlastende for advokaten. 

Tilbakemeldingene fra de ferdig utdannede advokatassistentene og deres advokater, er at deltakerne har stor praktisk nytte av studiet. 

Advokatassistent DNA studiet er et tilbud som gir sekretærene en faglig utviklingsmulighet og er en karrierestige!

For utfyllende informasjon - se her

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for sekretærer og advokatsekretærer. For å kunne starte på studiet, trenger du å ha fullført videregående skole samt ha god kjennskap til juridisk terminologi. De fleste som starter på studiet, arbeider på advokatkontor eller annen juridisk virksomhet.

Samling 1

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Orientering om utdannelsen
10:30 Advokatvirksomhetens rettslige fundament

  • klientbehandling for advokater
  • etiske regler for advokater
  • taushetsplikt
  • fri rettshjelp/rettshjelpforsikring
Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

11:30 Lunsj
12:30 Foredraget fortsetter
16:00 Slutt for dagen
8:30 Statsrett Advokat, Siri Kristiansen,
Regjeringsadvokaten, Oslo

11:30 Lunsj
12:30 Forvaltningsrett Advokat, Thormod Bjerkholt,
Advokatfirmaet Grindstad & Co. ANS, Sarpsborg

15:30 Slutt for dagen
8:30 Gangen i ulike rettssaker/tvisteloven Advokat, Dag Røed,
Haraldsen Bydal & Søby Advokatfirmaet, Tønsberg

11:30 Lunsj
12:30 Gangen i ulike rettssaker/tvisteloven fortsetter
15:30 Slutt for dagen
8:30 Aktørportalen og digitalt rettsmøte

 

Tingrettsdommer, Frode Støle,
Oslo Tingrett, Oslo

Tingrettsdommer, Espen Bjerkvoll,
Oslo Tingrett, Oslo

11:30 Lunsj
12:30 Aktørportalen og digitalt rettsmøte fortsetter

 

14:30 Slutt for dagen
8:30 Rettskildelære og metode Advokat, Dag Røed,
Haraldsen Bydal & Søby Advokatfirmaet, Tønsberg

11:30 Lunsj
12:30 Studieteknikk og oppgaveløsning. Utdeling av hjemmeoppgave. Advokat, Dag Røed,
Haraldsen Bydal & Søby Advokatfirmaet, Tønsberg

15:30 Slutt, første samling
15:45 Pause
Skriv ut hele programmet

Samling 2

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Avtalerett og kjøpsrett Advokat, Dag Røed,
Haraldsen Bydal & Søby Advokatfirmaet, Tønsberg

11:30 Lunsj
12:30 Foredraget fortsetter
16:00 Slutt for dagen
8:30 Avtalerett og kjøpsrett fortsetter
11:30 Lunsj
12:30 Foredraget fortsetter
16:00 Slutt for dagen
8:30 Avtalerett og kjøpsrett fortsetter
10:30 Oppgavegjennomgang og ny hjemmeoppgave Advokat, Dag Røed,
Haraldsen Bydal & Søby Advokatfirmaet, Tønsberg

11:30 Lunsj
12:30 Lovdata

Detlakerne må ha med pc til dette foredraget. 

Gudrun Wikheim Amble,


16:30 Slutt for dagen
8:30 Avhending av fast eiendom Advokat, Silje Andresen,
HELP Forsikring AS, Oslo

11:30 Lunsj
12:30 Avhending av fast eiendom fortsetter
16:00 Slutt for dagen
8:30 Praktisk tinglysning Juridisk rådgiver, Karen Kavli Setnes,
Statens kartverk - Hønefoss, Hønefoss

11:30 Lunsj
12:30 Foredraget fortsetter
13:30 Bruksrett og andre rettigheter til fast eiendom Advokat, Erik Gjævenes,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

15:30 Slutt, andre samling
Skriv ut hele programmet

Samling 3

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Arverett Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Arverett fortsetter Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

16:00 Slutt for dagen
8:30 Praktisk skiftebehandling Dommer, Ole Christian Wenstøp Sørensen,
Oslo byfogdembete, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Praktisk skiftebehandling forts.Digital arkivet Dommer, Ole Christian Wenstøp Sørensen,
Oslo byfogdembete, Oslo

14:45 Pause
15:00 Gjennomgang av hjemmeoppgave

Utdeling av ny hjemmeoppgave.

Advokat, Dag Røed,
Haraldsen Bydal & Søby Advokatfirmaet, Tønsberg

16:00 Slutt for dagen
8:30 Familierett Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Familierett fortsetter Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, Oslo

16:00 Slutt for dagen
8:30 Erstatningsrett og personskade Advokat, Therese Lohne Boehlke,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Anders Hauge,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Erstatningsrett og personskade forts. Advokat, Anders Hauge,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Therese Lohne Boehlke,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

16:00 Slutt for dagen
8:30 Erstatningsrett og personskade forts. Advokat, Anders Hauge,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Therese Lohne Boehlke,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Yrkesskadeerstatning Advokat, Jarl Rune Henstein,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

15:00 Slutt, tredje samling
Skriv ut hele programmet

Samling 4

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Selskapsrett
12:00 Lunsj
13:00 Selskapsrett - praktisk innføring i registrering mm
16:00 Slutt for dagen
8:30 Innføring i skatterett og merverdiavgift - Lønnsgaranti
12:00 Lunsj
13:00 Innføring i skatterett og merverdiavgift og lønnsgaranti fortsetter
16:00 Slutt for dagen
8:30 Arbeidsrett
12:00 Lunsj
13:00 Arbeidsrett fortsetter
16:00 Slutt for dagen
8:30 Gangen i en straffesak/straffeprosessloven
12:00 Lunsj
13:00 Foredraget fortsetter
16:00 Slutt for dagen
8:30 Advokatassistent rollen - oppgaver og fremtidsmuligheter
12:30 Lunsj
13:30 Gjennomgang av hjemmeoppgaven
15:00 Slutt, fjerde samling
Skriv ut hele programmet

Samling 5

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Tvangsfullbyrdelse og inkasso
12:30 Lunsj
13:30 Tvangsfullbyrdelse og inkasso forts.
16:00 Slutt for dagen
8:30 Gjeldsforhandling og konkurs
11:30 Pause
12:30 Gjeldsforhandling og konkurs forts.
16:00 Slutt for dagen
8:30 Pengekravsrett
11:30 Lunsj
12:30 Pengekravsrett forts
16:00 Slutt for dagen
8:30 Panterett og kausjon
11:30 Lunsj
12:30 Panterett og kausjon
16:00 Slutt for dagen
8:30 Oppsummering av studiet
11:30 Lunsj
12:30 Gjennomgang av hjemmeoppgave fra 4. samling

Utdeling av ny hjemmeoppgave

13:30 Forberedelse til eksamen
15:30 Slutt, femte samling
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Studiet vil inneholde to-tre e-kurs som skal tas i løpet av studiet. Deltakerne må ha med egen pc til enkelte samlinger. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Avgift for studiet faktureres med kr 9 650,- i forkant av hver samling. I tillegg faktureres kr 3 600,- pr samling for dagpakker/kurslokale.

Pensumlitteratur er ikke inkludert og utgjør ca. kr 3 500,-.

Eventuell overnatting må ordnes på egen hånd.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Advokatassistent DNA

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Kontakt den fagansvarlige nedenfor dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere. Vi hører gjerne fra deg!

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober