Den årlige familie- og arverettsdagen 2020

Få med deg siste nytt i familie- og arveretten! Dette er høstens faglige møteplass for deg som arbeider innen fagområdet.

Meld meg på

Tid

22. okt.

Påmeldingsfrist: 23. sep.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset holder deg oppdatert på familie-, arve- og skifterettens område med vekt på nyheter av betydning. Vi har de faste ajourføringsforedragene, hvor deltakere blir oppdatert på ny lovgivning og relevant praksis som har vært det siste året. I tillegg har vi valgt enkelte hovedtemaer som blant annet verdisettelse og skjevdeling av næringsvirksomhet og nytt kapitel i ekteskapsloven om skifte. 

Dette kurset vil gi deg muligheten til å høre foredrag fra Norges fremste og mest erfarne ledere og fageksperter. Kurset gir nyttige faglige oppdateringer og praktiske tips. I tillegg til faglig oppdatering, er kurset en arena for deltakere til å bygge nettverk og utveksle erfaringer. 

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i konkursrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. 
Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og dommere som arbeider med famile-, arve-, og skifterett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Ny lovgivning Stipendiat, Katrine Kjærheim Fredwall,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

10:00 Pause
10:15 Ny arvelov Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:00 Pause
11:15 Skjevdeling av næringsvirksomhet Advokat, Sicilie Tveøy,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

12:00 Kommentar til skjevdeling av næringsvirksomhet Stipendiat, Katrine Kjærheim Fredwall,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

12:15 Lunsj
13:15 Verdisettelse av næringsvirksomhet ved skifte

 

Advokat, Vidar Brobakken,
Advokat Vidar Brobakken AS, Ottestad

14:00 Pause
14:15 Nytt kapitel i ekteskapsloven om skifte Advokat, Ramborg Hege Elvebakk,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokatfullmektig, Nicolai Birger Ignacius,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

15:00 Pause
15:15 Fastlegging av eierforhold - praktiske typetilfeller

Betydningen av avdragsbetaling for eiervurderingen

Den ene arbeider halvdag, den andre har heldagsjobb

Betydningen av at begge står i skjøte med 50/50 eierandel

Barneomsorg ved siden av lønnet arbeid – hvilken betraktningsmåte?

Har formelle eierforhold større vekt enn før?

 

Professor dr. juris, Tone Sverdrup,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

16:00 Pause
16:15 Foredraget fortsetter Professor dr. juris, Tone Sverdrup,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

17:00 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs