Det årlige ajourføringskurset i Oslo

Kurset belyser et bredt spekter av faglig relevante problemstillinger. Årets kurs går over to effektive dager med hele 16 timer undervisning.

Fullbooket!

Tid

3. – 4. des.

Påmeldingsfrist: 4. nov.

Timer

13 juridiske timer / 2 etikktimer / 1 eiendomstime

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 250 NOK

Andre: 7 750 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På det årlige ajourføringskurset får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året. I år har vi i tillegg foredrag om hva som påvirker dommerens beslutninger, ny arvelov, ektefelleskifte, og avhendingsloven. Det er satt av to timer til foredrag om advokatetikk, som rettes mot de øvrig gjennomgåtte temaene i tillegg til et mer generelt fokus på advokatetiske utfordringer.

Kurset gir 13 juridiske timer, 2 etikktimer, og 1 eiemdomstime ihht Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater som driver eiendomsmegling.

Hvem passer kurset for?

Advokater og andre jurister, herunder dommere som ønsker faglig oppdatering av sine juridiske kunnskaper.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nytt og nyttig for allmennpraktikeren Høyesterettsdommer, Cecilie Østensen Berglund,
Norges Høyesterett, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Ektefelleskifte - Skjevdeling og gjeldsavlegging Advokat, Ingelin Morken Gundersen,
AdvokatCompagniet DA, Bergen

13:00 Lunsj
13:45 Foredraget fortsetter
14:30 Pause
14:45 Hva påvirker dommernes beslutninger?

Hvor objektive er vi og hva påvirker oss når vi treffer beslutninger? Om hjernens snarveier og problemene de skaper.

Psykologspesialist, Jan-Ole Hesselberg,
ExtraStiftelsen, Oslo

15:30 Pause
15:45 Foredraget fortsetter
16:30 Kursslutt dag 1
9:00 Nytt og nyttig for allmennpraktikeren Advokat, Ståle Kihle,
Advokatfirma Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:30 Lunsj
12:15 Ny arvelov - gjennomgang Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

13:00 Pause
13:15 Foredraget fortsetter
14:00 Pause
14:15 Avhendingsloven - endringer og utvalgte temaer Partner , Per Christian Grant-Carlsen,
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

15:00 Pause
15:15 Etikkforedrag Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

16:00 Pause
16:15 Foredraget fortsetter
17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Ajourføringskurset

På "Det årlige ajourføringskurset" får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Kurset holdes i Tromsø, Bergen og Oslo. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget