Det årlige arbeidsrettskurset – Bergen

Gå ikke glipp av årets ajourføring om nyheter i rettsutviklingen. I løpet av første kursdag får du også anledning til å velge mellom ulike faglige sesjoner. Vel møtt til en tradisjonsrik, faglig og sosial samling i Bergen!

Tid

1. – 2. mar.

Påmeldingsfrist: 31. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgt 6, BERGEN

Kursavgift

Medlemmer: 5 300 NOK

Andre: 7 300 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige arbeidsrettskurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger. På ettermiddagen første kursdag kan deltakerne velge mellom tre ulike temaer. 

Kurset arrangeres i Oslo i forbindelse med Advokatenes fagdager 31. mai og 1. juni 2018. Påmelding her vil kunne skje i januar 2018.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og dommere som arbeider med arbeidsrett

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen Advokat, Christel Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Marco Vidar Lilli,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Nyheter i rettsutviklingen EU og EØS Advokat, Ketil Bøe Moen,
Regjeringsadvokaten, Oslo

14:15 Pause
14:30 Internasjonale konvensjoners betydning for den individuelle og kollektive arbeidsretten Professor, Tarjei Bekkedal,
Universitetet I Oslo - Senter for europarett, Oslo

16:15 Pause
16:30 Sesjon 1
Fortrinnsrett i arbeidsforhold

Foredraget vil gi en fremstilling av lov- og tariffavtalte regler om fortrinnsrett for ansatte i privat og offentlig sektor. Herunder vil vilkårene for å utøve fortrinnsrett, virkningene av brudd, forholdet mellom ulike former for fortrinnsrett og prosessuelle forhold bli behandlet.

Advokat, Nina Kroken,
LOs juridiske avdeling, Oslo

16:30 Sesjon 2
Statsansattes rettigheter

Ny lov om satsansatte; forskjeller fra arbeidsmiljøloven

Advokat, Ingeborg Moen Borgerud,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

16:30 Sesjon 3
Advokatetikk - herunder noen etiske dilemmaer for arbeidsrettsadvokater

(Dette foredraget gir 2 etikk-timer)

Advokat, Erik Keiserud,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

18:00 Slutt for dagen
19:30 Aperitiff og felles middag - NB - egen påmelding!
9:30 Personvern i arbeidslivet

Ansattes rett til personvern og arbeidsgivers legtime bruk av personvernopplysninger - personvern i praksis. Særlig om sletting av de ansattes e-postkasser og overvåkning av de ansattes bruk av informasjonssystemene.

Advokat, Gry Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

10:30 Pause
10:45 Arbeidsrettslige problemstillinger i de vanskelige sykefraværsakene

  • Grensen mellom arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers oppsigelsesvern ved langvarig sykefravær
  • Arbeidstakers oppsigelsesvern ved hyppig gjentatte sykefravær som hver for seg ikke går utover arbeidsmiljølovens verneperiode
Advokat, Kari Bergeius Andersen,
Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) DA, Oslo

11:30 Pause
11:45 Virksomhetsoverdragelse ut av det offentlige og mellom offentlig virksomheter

Arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse gjelder også ved overføringer i og fra stat og kommune, men slike overdragelser kan reise noen særlige spørsmål. Det kan være gjenstanden for overdragelse, overføringsmåten, arbeidsgiver- og virksomhetsbegrepene. Spørsmål om rettighetsovergangen og valg- og reservasjonsrett kan også reise særlige spørsmål i det offentlige. 

Arbeids-og sosialråd, Mona Næss,
Norges faste delegasjon til EU, Belgia

13:00 Avsluttende lunsj
14:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Grand Hotel Terminus, BERGEN
28. feb. – 1. mar. Kr 995 / 1. – 2. mar. Kr 995

Hotellprisen inkluderer rom/frokost som betales direkte til hotellet ved avreise. NB! Det er egen påmelding til felles middag første kurskveld og denne faktureres fra JUS sammen med kursavgiften.

Annet

Felles middag 1. mar. Kr 990

JUS arrangerer felles kursmiddag på hotellet torsdag kveld. Prisen er kr 990,- og inkluderer aperitiff, tre-retters meny, 3 glass vin og kaffe/te. Du velger om du ønsker å delta ved kurspåmelding, og middagen vil bli fakturert fra JUS sammen med kursavgiften.

Det er egen påmelding til middagen både for boende og ikke-boende kursdeltakere. 

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

April

September