Det årlige kurset i menneskerettigheter

For første gang har vi samlet det viktigste og mest aktuelle innenfor internasjonal rett i et årlig kurs. Få med deg det første årlige menneskerettighetskurset!

Meld meg på

Tid

23. sep.

Påmeldingsfrist: 26. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Er du oppdatert på det siste innen menneskerettighetene eller folkeretten? I tillegg til den årlige oppdateringen behandler vi flere interessante problemstillinger på årets kurs. NIM vil gi oss et overblikk over den diskusjonen som har gått det siste året om ytringsfrihetens grenser. I tillegg vil de bidra, sammen med Utenriksdepartementet, for å øke forståelsen for hva folkeretten er, og hvordan den påvirker andre rettsområder. 

 

Velkommen til årets samlingspunkt innen internasjonal rett. 

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som enten arbeider til daglig med internasjonal rett, eller som har interesse for slike rettslige spørsmål

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
8:50 Introduksjon til den menneskerettslige delen Njål Høstmælingen,
Cirion AS

9:00 Nytt fra Høyesterett

Viktige saker fra det siste året

 

Konstituert lagdommer, Thomas Frøberg,
Borgarting Lagmannsrett

9:45 Pause
10:00 Nytt fra EMD

Viktige saker fra det siste året

Dommerfullmektig, David Magnus Myr,
Oslo tingrett

10:45 Pause
11:00 Ulovlige ytringer på nett – grensen mot ytringsfriheten

Samfunnet digitaliseres. Alle kan i dag nå offentligheten med få tastetrykk gjennom internett og sosiale medier. Utviklingen har mange fordeler for ytringsfrihet og demokrati, men den gjør at hat, hets og trusler kan spres enklere og lenger enn noensinne. Stadig flere blir tiltalt og dømt for ulovlige ytringer på nett. Grenseoppgangen mellom lovlige og ulovlige ytringer er vanskelig i seg selv, og på nett oppstår særlige utfordringer.

Seniorrådgiver, Erlend Andreas Methi,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NHRI), Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Introduksjon til den folkerettslige delen Underdirektør, Andreas M Kravik,
Utenriksdepartementet, Oslo

13:10 Hva er folkerett?

 • Hva er en stat?
  • Betydningen av anerkjennelse av stater og regjeringer
  • Nye "stater" og FN-medlemskap
  • Statssuverenitet og formell likhet
 • Folkerettens kilder
  • Avtaler (Generelle og spesielle)
  • Sedvane (implisitte avtaler) (statspraksis og opinio juris)
  • Generelle prinsipper
  • Betydningen av folkerettslig rettspraksis
  • Betydningen av rettsteori
  • Hovedforskjellen på den "Echoffske" rettskildeliste og folkerettens rettskildeliste
Fagdirektør, Gro Nystuen,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NHRI), Oslo

13:50 Pause
14:05 Foredraget fortsetter

 • Folkerettslige metode
  • Wienkonvensjonen om traktatrett art 31 og 32
  • Ordlyden, gjenstand og formål, dynamisk tolkning, "constructive amiguity"
 • Hierarki i folkeretten?
  • FN-pakten art 103
  • Jus cogens
 • Forholdet mellom bindende og ikke-bindende avtaler
 • Folkeretten i norsk rett
  • Dualisme 
  • Presumsjonsprinsippet, inkorporering og forrang
  • Forskjellen på tolkningserklæringer og reservasjoner (Jf CRPD)
 • Hvem kan inngå folkerettslige avtaler på vegne av Norge (Øst-Grønlands-saken)?
Underdirektør, Andreas M Kravik,
Utenriksdepartementet, Oslo

14:45 Pause
15:00 Nytt i folkeretten - aktuelle saker fra det siste året

 • Snøkrabber og Svalbardtraktaten i Høyesterett
 • Strafferettslig immunitet for statsoverhoder - Al Bashir-saken i ICC
Underdirektør, Andreas M Kravik,
Utenriksdepartementet, Oslo

15:40 Avsluttende betraktninger; Er folkeretten "under press"?
15:55 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Menneskerettigheter

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget