Det årlige næringseiendomskurset

Velkommen til den årlige møteplassen for deg som jobber innen næringseiendom, med faglig påfyll, diskusjoner og mingling. Årets hovedtema er selgers undersøkelses- og opplysningsansvar.

Tid

8. feb.

Påmeldingsfrist: 11. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

3 juridiske timer / 3 eiendomstimer

Fagområde

Sted

D/S Louise, Stranden 3 (Aker brygge), OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 2 500 NOK

Andre: 3 000 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er arenaen for gode juridiske diskusjoner, blant advokater, jurister og rådgivere innen næringseiendom.

Årets tema legger vekt på selgers undersøkelses- og opplysningsansvar, herunder spørsmålet om selger kan unnskylde seg med at selger selv «ikke fulgte med», «ikke visste» eller «ikke forsto». Eller må selgers kunnskap vurderes mer objektivt? 

Undertemaet for kurset er en praktisk problemstilling for eiendomsbransjen; nemlig selgers ansvar for å undersøke og informere om leietakers finansielle situasjon/stilling. Prospekter inneholder gjerne informasjon om leietakerne hentet fra hjemmesider m.m. Når kan selger få et ansvar for slik informasjon. 

Selgers ansvar ved grov uaktsomhet eller forsett, og meglerstandardens punkt 8.6 behandles også nærmere. Videre utdyper vi grensen mot kjøpers undersøkelsesplikt.

Møteleder er Line Ravlo-Losvik, partner i Advokatfirmaet Selmer. Årets foredragsholdere er Christopher Borch, partner i Thommessen, Elin Mack Løvdal, partner i advokatfirmaet CLP og Ståle Meleng, partner i advokatfirmaet Wiersholm.

Det er tredje gangen kurset avholdes, på DS/Louise, sentralt på Aker Brygge. Kurset har kun 60 plasser! Mat og drikke er inkludert i kursavgiften.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og rådgivere innen næringseiendom.

Program

14:45 Velkomstkaffe og registrering
15:00 Mangelsansvaret etter avhl §§ 3-8, 3-7, og kjl § 19

  • Hva ligger i «måtte vite» etc
  • Identifikasjon etc
  • Når kan du skylde på at du var "dum" og ikke forsto
  • Særlig om info om leietaker 
Advokat, Geir Dalene,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

Advokat, Even Bratsberg,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

15:45 Pause
16:05 A) Ansvar ved grov uaktsomhet eller forsett. B) Flere selgere med pro-rata ansvar - smitter en selgers forsettlighet over på de andre?

Når blir manglende opplysning eller upresis informasjon «forsettlig» eller «grovt uaktsomt»? Hvem omfattes av meglerstandardens punkt 8.6? Hva ligger i grovt uaktsomt? 

Særlig om forholdet mellom en selgers uaktsomhet (8.6) og prorata ansvar ved mange selgere Når det eksempelvis er 5 selgere, og en av dem visste noe uten å si det - blir de andre ansvarlig?

 

Advokat, Elin Mack Løvdal,
Advokatfirmaet CLP DA

16:50 Pause
17:10 Når vil kjøpers undersøkelsesplikt avskjære ansvar? Advokat, Ståle O. Meleng,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

17:55 Tapas og mingling
Skriv ut hele programmet

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på tlf: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai