Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

– Oversikt og sammenheng –

Her får du en oversikt over og innføring i grunnelementene i erstatnings-, velferds- og forsikringsrettslige regler. Vi belyser også samspillet mellom disse rettsområdene.
Meld meg på

Tid

27. sep.

Påmeldingsfrist: 14. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic St. Olavs plass, St. Olavs plass 1, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 950 NOK

Andre: 5 350 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Advokater, saksbehandlere i forsikringsselskaper og andre som arbeider med personskadeoppgjør må kjenne til de grunnleggende reglene innen erstatningsrett, velferdsrett og forsikringsrett. Disse kompensasjonskildene danner sammen de tre grunnpilarene som bærer retten til kompensasjon etter en skade eller sykdom. Personskadesaker involverer en rekke skjæringsflater mellom juss og medisin, samt har flere grenser mot økonomi. Kurset vil gi en oversikt over og innføring i grunnelementene i erstatnings-, velferds- og forsikringsrettslige regler, samt belyse samspillet mellom disse kompensasjonskildene/rettsområdene. Kurset utgjør første trinn i JUS sitt tilbud innen erstatningsrett, og basisen/hovedvekten er derfor lagt på å belyse de erstatningsrettslige reglene om ansvarsetablering og utmåling.

Juristenes Utdanningssenter har i flere år arrangert innføringskurs innen de enkelte rettsområdene som erstatningsrett, velferdsrett og forsikringsrett og med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Dette kurset ble arrangert første gang i 2012, og gir en mer samlende, helhetlig og overordnet forståelse av felles likheter, forskjeller og samspill mellom de ulike kompensasjonsområdene – som med et fellesbegrep kan kalles for «kompensasjonsrett».

«Som vanlig - topp kvalitet!»
Tidligere deltaker, Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2017

Hvem passer kurset for?

Privatpraktiserende advokater/advokatfullmektiger, saksbehandlere i forsikringsselskaper, pasientskadeordningen, rettsforvaltere innen trygderetten og andre deler av velferdsretten, dommere mv. og andre som har behov for å lære grunnregler innen erstatnings-, velferds- og forsikringsrett. Kurset er også relevant for leger og annet helsepersonell.

Program

9:15 Velkomstkaffe og registrering
9:45 Introduksjon, praktiske opplysninger mv.
10:00 Hovedlinjer i erstatningsretten

 • Oversikt over de sentrale ansvarsgrunnlagene
 • Hovedprinsipper for årsaks- og bevisvurderingen
 • Utmåling av personskadeerstatning; oversikt over erstatningspostene og utvalgte beregningsprinsipper
Professor dr. juris, Morten Kjelland,
Universitetet i Oslo

13:00 Lunsj
14:00 Forsikringsretten, med vekt på avtale/personforsikringer

 • Oversikt over de sentrale forsikringsproduktene
 • Generelt om tolkning av forsikringsvilkår, særskilte metodeutfordringer
 • Hovedprinsipper for ansvarsetableringen
 • Kravet til årsakssammenheng
 • Utmålingsprinsipper
 • Avkorting og selskapets reklamasjonsplikt
 • Samordning og regress
 • Meldefrist og foreldelse
Advokat, Erik Fjeldstad,
Advokatfirma MNA Kogstad Lunde & Co da, Oslo

15:15 Pause
15:30 Oversikt over velferdsretten, med vekt på trygderetten

 • Oversikt over institusjonelle forhold
 • Oversikt over de sentrale ytelsene/«rettighetspanoramaet»
 • Mangfoldet av årsakskrav, forholdet til erstatningsretten
 • To utvalgte emner: Ménerstatning og særregler for yrkesskader (med sammenlikninger mot erstatningsretten)
Juridisk kyndig rettsmedlem, Runar Narvland,
Trygderetten, Oslo

16:45 Pause
17:00 Oppsummering, praktisk vinklet mot samspillet mellom de tre kompensasjonsordningene

 • Kort oppsummering
 • Viktige forskjeller og likheter mellom erstatnings-, velferds- og forsikringsrett – noen «røde tråder»
Advokat, Eivind Wentzel Grande,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co Ans, Oslo

18:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

November