Fagforum 2 i arbeidsrett

JUS tilbyr fagforum 2 i arbeidsrett over to samlinger. Forumet retter seg mot deg med 5 års erfaring eller mer.
Pågår

Tid

12. apr. – 25. okt.

Påmeldingsfrist: 14. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 11, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 7 200 NOK

Andre: 8 200 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Fokuset for dette fagforumet vil være på to emner; arbeidstid og varsling. Hvert av emnene har erfarne og dyktige innledere.
Her får du faglig fordypning i emnene med diskusjon, deling av kunnskap og erfaring. Det blir god mulighet til å knytte nye kontakter med andre kollegaer i arbeidsrettsmiljøet.

Fagforumet passer for deg med 5-års erfaring eller mer innen arbeidsrett. Forumet ledes av advokat Martin Jetlund (Schjødt), advokat Christel Søreide (Wiersholm) og advokat Trond Erik Kvalsnes (Simonsen Vogt Wiig)

«Fagforum i arbeidsrett er et veldig bra prosjekt. Diskusjoner og gruppearbeid gir læring på et langt bedre nivå enn bare forelesninger. Jeg har også satt pris på å få diskutere med andre utenfor egen virksomhet og utenom jobb, nesten som å være tilbake i kollokviegruppe!»
Advokat og partner Kari Bergeius Andersen, Storeng, Beck & Due Lund

Samling 1

13:00 Velkomstkaffe og innregistrering
13:30 Innledning ved fagforumets ledere.

Samling 1: Arbeidstid

Innledere: Advokat Merete Furesund og advokat Tore Lerheim, Homble Olsby Advokatfirma AS

Del 1: Reisetid som arbeidstid

 • Redegjørelse for rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen og status på behandling i Høyesterett
 • Utfall og mulige praktiske konsekvenser
 • Forholdet mellom tariffavtale og arbeidsmiljøloven
 • Betydning for arbeidstakere og spørsmål om krav om kompensasjon

Del 2: Lokale avtaler om arbeidstid

 • Parter til avtalen
 • Krav til avtalens innhold
 • Anvendelsen av avtaler for uorganiserte
 • Innleide arbeidstakere
Advokat, Merete Furesund,
Homble Olsby Advokatfirma As, Oslo

Advokat, Tore Lerheim,
Homble Olsby Advokatfirma As, Oslo

18:00 Mingling
Skriv ut hele programmet

Samling 2

13:00 Velkomstkaffe og innregistrering
13:30 Innledning ved fagforumets ledere.

Samling 2: Varsling

Innleder: Advokat Tron Dalheim, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Del 1: Varslingsutvalgets rapport og nye regler

 • Kort status på arbeidet

Del 2: Varsleren - rettigheter og plikter

 • Hva er "kritikkverdige" forhold
 • Hva er klage over eget forhold og hva er et varsel?
 • Når er det plikt å varsle?
 • Krav til aktsom god tro

Del 3: Krav til arbeidsgiver:

 • Varslingsrutiner - hva er hensiktsmessig? Fallgruver og fleksibilitet
 • Krav til undersøkelser, interne og eksterne
 • Personvern
 • Rettsikkerhet for den det er varslet om
 • Varsling og informasjon - hva kan, skal og bør det informeres om?
Advokat, Tron Dalheim,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Oslo

18:00 Mingling
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November

September