Folkeretten og det nye forbudet mot atomvåpen – Hva betyr det og hvilken virkning vil det få?

A new treaty prohibiting nuclear weapons – content and possible effects

For å markere årets fredspristildeling vil JUS i samarbeid med Norges Røde Kors og Nei til atomvåpen (partnerorganisasjon med ICAN), sette søkelyset på folkerettens direkte og indirekte regulering av atomvåpen, herunder internasjonal humanitær rett og nedrustningsrett.

Tid

11. des.

Påmeldingsfrist: 4. des.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

Røde Kors Konferansesenter, Hausmannsgt. 7, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 250 NOK

Andre: 0 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Nobels fredspris ble i år tildelt ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. De fikk prisen for sitt mangeårige aktive bidrag til prosessen som førte fram til en konvensjon som forbyr atomvåpen sommeren 2017. Gjennom tilsvarende internasjonale avtaler fra 1970-tallet er biologiske våpen, kjemiske våpen, antipersonell landminer og klaseammunisjon blitt totalforbudt. Atomvåpen var inntil i sommer ikke blitt gjenstand for et slikt forbud, til tross for ødeleggelsespotensialet og det faktum at det i praksis er umulig å bruke disse våpnene i overensstemmelse med internasjonal humanitær rett. Seminaret vil se på hvordan andre våpenreguleringer har påvirket prosessen rundt det nye atomvåpenforbudet, innholdet i den nye traktaten, betydningen den vil få og virkninger traktaten kan få.

Innleggene vil være på engelsk av både norske og internasjonale folkeretteksperter.

Hvem passer kurset for?

Jurister og andre som er engasjert i internasjonal rett.

Program

10:45 Velkomstkaffe og registering
11:00 A new treaty prohibiting nuclear weapons - content and possible effects

Følgende teamer vil bli behandlet/The following topics will be discussed:

  • Nuclear Weapons under international law 1949 - 2017, an overview
  • Folkerettslige reguleringer av atomvåpen 1949 - 2017, en oversikt

Dr.juris Gro Nystuen, co-editor and co-author of "Nuclear Weapons Under International Law" Cambridge University press 2014. 

  • Nuclear weapons and international humanitarian law
  • Internasjonal humanitærrett og atomvåpen

Lou Maresca,Senior Legal Adviser, Legal Division,  International Committee of the Red Cross.  

  • The Legal content and impact of the Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons.
  • Innholdet og betydning av den nye traktaten om Atomvåpenforbudet

Bonnie Docherty, Lecture at Law at The International Human Rights Clinic Harvard Law School.

  • The prohibitions on anti personnel mines and cluster munitions - their legal impact on the nuclear weapons prohibition, and on divestment policies regarding companies that produce nuclear weapons. 
  • Forbudene mot antipersonellminer og klaseammunisjon - deres betydning for atomvåpenforbudet, og for ekskludering av selskaper som produserer atomvåpen fra investeringsfond.

Dr. juris Gro Nystuen, dr. juris, international law expert and former head of the Council on Ethics for the Norwegian Pension Fund, Global.

  • The Role of Civil Societies in reaching the goal of banning nuclear weapons
  • Sivilsamfunnets rolle i å nå målet om forbud mot atomvåpen.

Director Tim Wright of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons(ICAN), Australia and Oceania.

15:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

De som ønsker billetter til Nobels Fredspris konserten kan bestille gjennom ICAN - her kan man kjøpe billetter til enten 20% rabatt eller støtte ICAN med rabatten.

Tickets to the Nobel peace price concert:

Billetter med støtte til ICAN:  https://www.ticketmaster.no/event/nobels-fredspriskonsert-2017-billetter/541003 

Billetter med 20% rabatt:  https://www.ticketmaster.no/event/nobels-fredspriskonsert-2017-billetter/541003

Andre juridiske kurs

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober