Fordypningskurs om yrkesskade

Meld meg på

Tid

21. apr.

Påmeldingsfrist: 24. mar.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset gir en kort innføring i temaet yrkesskader og går deretter i dypden med blant annet yrkesskader for utenlandske arbeidstakere og gjenopptak.  

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som jobber med erstatningsrett

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Arbeidstakerbegrepet - grensen mot selvstendig næringsdrivende/oppdragstakere Advokat, Kari Bergeius Andersen,
Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) DA, Oslo

9:45 Pause
10:00 Yrkesskade og tariffavtaler - regelverket og sentrale problemstillinger. Advokat, Hilde Anghus,
LOs juridiske avdeling, Oslo

11:00 Lunsj
11:45 Utenlandske skadelidte Advokat, Jarl Rune Henstein,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

12:30 Pause
12:45 Foredraget fortsetter Advokat, Jarl Rune Henstein,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

13:30 Pause
13:45 Gjenopptak etter forskriften (§ 5-1) Advokat, Therese Lohne Boehlke,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

14:30 Pause
14:45 Presumsjonsregelen i yfl § 11.2 ledd

Presumpsjonsregelen – HR avsa en prinsipiell dom i 2012, men det kan være knyttet noen uklarheter til hvordan denne skal forstås på ift andre sykdommer enn løsemiddelskade

Advokat, Jarl Rune Henstein,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

15:30 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars