Fordypningskurs om yrkesskade

Her skal høyaktuelle temaer behandles i dybden. Kursdeltakerne vil få nærmere innsikt i utvalgte temaer, nærmere presentert i programmet.

Tid

12. apr.

Påmeldingsfrist: 14. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 4 900 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette fordypningskurset i yrkesskade behandler utvalgte og høyaktuelle temaer i dybden. Gjennom et dagskurs vil temaer som rekkevidden av arbeidstakerbegrepet, det avdempede ulykkesbegrepet, HTA og yrkesskade, bli behandlet i dybden. Det er også lagt inn et foredrag med medisinsk tema. Kurset er spesielt rettet mot deltakere som innehar en grunnforståelse og som ønsker en fordypning på feltet. Kurset ble veldig godt mottatt (score 5.4 av 6.0) sist det ble avholdt (dog med noen andre temaer) i 2015. Denne gangen settes kurset opp både i Oslo og i Bergen. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, advokatfullmektiger, jurister, dommere, og andre som arbeider med problemstillinger tilknyttet yrkesskade.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Arbeidstakerbegrepet - grensen mot selvstendig næringsdrivende/oppdragstakere Advokat, Therese Lohne Boehlke,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

10:45 Pause
11:00 Renteberegning etter yfl

  • Særlig ved lidt inntektstap
Advokat, Therese Lohne Boehlke,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

11:30 Pause
11:45 Yrkesskade og tariffavtaler - regelverket og sentrale problemstillinger. Advokat, Hilde Anghus,
LOs juridiske avdeling, Oslo

12:45 Lunsj
13:30 Det avdempede ulykkesbegrepet Advokat, Jarl Rune Henstein,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

14:15 Pause
14:30 Utgiftserstatning ved yrkesskade Advokat, Terje Marthinsen,
Advokatfirma Mna Kogstad Lunde & Co Da, Oslo

15:15 Lett servering
15:30 Yrkesvalghemming/risikoerstatning ved yrkesskade Advokat, Erik Fjeldstad,
Advokatfirma Mna Kogstad Lunde & Co Da, Oslo

16:15 Pause
16:30 Presumsjonsregelen i yfl § 11.2 ledd

Presumpsjonsregelen – HR avsa en prinsipiell dom i 2012, men det kan være knyttet noen uklarheter til hvordan denne skal forstås på ift andre sykdommer enn løsemiddelskade

Advokat, Jarl Rune Henstein,
Advokatfirmaet Riisa & Co ANS, Oslo

17:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Juni

Mai

September