Frokostkurs: Finansiering av personskadesaker

De forskjellige skadetypene og hvordan finansierer prosessen

Meld meg på

Tid

14. jun.

Påmeldingsfrist: 7. jun.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 650 NOK

Andre: 1 200 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Personskadesaker reiser kompliserte rettslige og medisinske spørsmål, og innebærer et stort behov for juridisk og medisinsk kompetanse. Dette kan være kostnadskrevende. Kurset tar sikte på å gi en oversikt over mulige finansieringskilder i personskadesaker på de ulike stadiene av saken – ansvar, forhandling og tvistestadiet. 

Hvem passer kurset for?

Advokater/jurister og rådgivere som jobber med personskadeerstatning

Program

8:15 Registrering og servering av frokost
8:30 Finansiering av personskadesaker

De forskjellige skadetypene og hvordan finansierer prosessen

Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ole Andresen,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

10:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Mai

Juni

September