Frokostkurs: Former, farger og varemerker

På dette frokostkurset vil Julius Berg Kaasin (Legal Counsel i Stokke AS) redegjøre nærmere for de rettslige utgangspunktene ved varemerkebeskyttelse av produkters utseende, og nyere utvikling i rettspraksis.

Meld meg på

Tid

12. des.

Påmeldingsfrist: 5. des.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 650 NOK

Andre: 1 200 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Varemerkebeskyttelse av et produkts utseende eller elementer av dette (form, farger og andre karakteristikker) er noe de fleste tilbydere av varer kan tenke seg. Adgangen til å registrere slike merker er imidlertid svært begrenset, og reiser tidvis kompliserte juridiske spørsmål, også i grensedragningen mot andre former for rettighetsbeskyttelse som opphavsrett og designrett. 

Det blir en gjennomgang av de rettslige utgangspunktene ved varemerkebeskyttelse av produkters utseende, og nyere utvikling i rettspraksis. Kurset vil ha særlig fokus på kravet til særpreg for slike merker og forbudet mot å registrere merker som utelukkende består av en vares form, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller tilfører varen en betydelig verdi. I tillegg vil kurset fokusere på hvilken beskyttelse som faktisk oppnås ved varemerkeregistreringer, samt strategiske vurderinger ved beskyttelse av produkters utseende»

 

Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg primært for jurister og andre som arbeider med beskyttelse av produkter og immaterielle verdier, men kan også være nyttig for andre som ønsker mer innsikt på området.

Program

8:00 Frokost og velkomstkaffe
8:30 Varemerkebeskyttelse av produkters (utseende) form, farge og andre karakteristikker Legal Counsel, Julius Berg Kaasin,
Stokke AS, Oslo

9:15 Pause
9:30 Foredraget fortsetter Legal Counsel, Julius Berg Kaasin,
Stokke AS, Oslo

10:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Patent-, varemerke- og designrett

JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i november hvert år, i Larvik. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige- og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder nedenfor på mobil 48204565 eller epost mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget