Frokostkurs: Juridiske konsekvenser når kunstig intelligens tar beslutninger

Kunstig intelligens er her for fullt. For å være en god rådgiver overfor oppdragsgiver og klient kan det være viktig å forstå hvordan kunstig intelligens (AI) fungerer, og hvilke juridiske problemstillinger som kan oppstå ved anskaffelse, bruk og når noe ikke går som forventet. Her får du en kort innføring i hva maskinlæring er, hvordan den lærer, og hvilke rettslige problemer som oppstår når man kjøper AI, og tar den i bruk.

Meld meg på

Tid

5. jun.

Påmeldingsfrist: 22. mai.

Fortsatt ledige plasser

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 750 NOK

Andre: 1 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en grunnleggende innføring i de juridiske problemstillingene som oppstår når AI skal utvikles for å løse en kundes behov – og de problemstillingene som oppstår når kunden tar systemet i bruk for sine formål. Vi gjennomgår grunnprinsipper for hvordan definere databehov, og ser på hvem som faktisk eier dataene i en datastrøm som stammer fra ulike IoT-nettverk. Videre ser vi nærmere på hva som skjer når et selvlærende kunstig intelligens tar beslutninger på vegne av eieren, og hvem som har ansvaret når dette går galt. Underveis kommer vi inn på skillet mellom «augmented intelligence» og «artificial intelligence,» ekspertsystemer og nevrale nettverk, produktansvar og EU Parlamentets spørsmål ved om eksisterende erstatningsrett er tilstrekkelig til å plassere ansvar for skade voldt av autonome, selvlærende systemer.

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som kan komme i befatning med juridiske problemstillinger knyttet til anskaffelse og bruk av kunstig intelligens

Program

8:00 Frokost og registrering
8:30 Maskinlæring for nybegynnere og jussen i store datastrømmer

  • Hva er «kunstig intelligens» og hvordan virker maskinlæring?
  • Hva lærer kunstig intelligens av? Kort om data, store datastrømmer og hvem som eier dem
Advokat, Christian Bendiksen,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

9:15 Pause
9:30 Maskinlæring og juss – kjøp og bruk av autonome selvlærende systemer

  • Anskaffelsesprosessen for selvlærende systemer
  • Bruksområder for AI og noen utfordringer ved AI som tenker på vegne av eieren
10:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Legal tech

Det skjer mye spennende innen jus og teknologi for tiden. Hvordan vil teknologi endre den juridiske bransjen? Hva bør juristenes «verktøykasse» inneholde?

JUS er blant annet bidragsyter til Oslo Legal Hackathon som ble arrangert for første gang i 2018. Det blir Hackathon også i år, fra 20.-21. oktober. Dette er et to-dagers arrangement for å drive innovasjon av juridisk sektor gjennom teknologi. Her samarbeider studenter og fagfolk innen jus, teknologi, design, og entreprenørskap delta i en konkurranse for å finne løsninger på utfordringer innen juridisk sektor.

Har du innspill til tema på kurs og arrangementer, ta gjerne kontakt med Karen Lyche Oppegaard (klo@jus.no), markeds- og innovasjonssjef.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September