Frokostkurs: Reglene om uføretrygd

Ta frokosten din på Juristenes hus denne tirsdagen. Lær om reglene om uføretrygd og endringer etter 2015 av Runar Narvland fra Trygderetten.

Meld meg på

Tid

12. jun.

Påmeldingsfrist: 14. mai.

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Sted

Juristenes Hus AS, Kr Augustsgt 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 650 NOK

Andre: 1 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Med virkning fra 1. januar 2015 ble betegnelsen «uførepensjon» endret til «uføretrygd» samtidig som det skjedde en del materielle endringer, spesielt med hensyn til grunnlaget for og utmåling av ytelsen samt for forholdet til inntekt ved siden av trygden. «Trygdefella» ble borte (overskridelse av grensen for «lovlig inntekt» som kunne medføre omfattende krav på tilbakebetaling). Man valgte å endre betegnelsen «uførepensjon» til «uføretrygd» fordi ytelsen ikke lenger skulle beregnes som en pensjon. Foredragsholderen vil ta for seg de sentrale bestemmelsene om uføretrygd og på enkelte punkter vise til hva som er endret fra den tidligere uførepensjonen.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og andre som kommer i befatning med reglene om uføretrygd i folketrygdloven.

Program

8:15 Registrering og frokost
8:30 Reglene om uføretrygd - endringer etter 2015. Juridisk kyndig rettsmedlem, Runar Narvland,
Trygderetten

10:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni

Oktober