Hvitvaskingsloven – praktisk kurs for advokater – Trondheim

Meld meg på

Tid

20. mar.

Påmeldingsfrist: 26. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

5 juridiske timer / 1 etikktime / 5 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Scandic Hotel Nidelven, Havnegata 1, TRONDHEIM

Kursavgift

Medlemmer: 3 250 NOK

Andre: 3 750 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Hvitvaskingsloven krever at advokatfirmaene har utarbeidet og vedtatt en virksomhetsinnrettet risikovurdering og interne rutiner. Rutinene skal sikre at alle lovens plikter blir overholdt. Selv om du driver enkeltpersonforetak må alle advokatfirmaer ha skriftlig risikovurdering og interne rutiner tilpasset virksomheten. 

Det viktige er at risikovurderingen og rutinene oppdateres i henhold til ny lov og holdes oppdatert. Her har alle virksomhetene et selvstendig ansvar. Den nye loven bygger på en risikobasert tilnærming. Andvendelsesområdet til loven er formulert ulikt i ny lov. Forenklede kundetiltak krever mer og det skal i langt flere tilfeller iverksettes forsterkede kundetiltak. Det vil også være sentralt at rutiner for internkontroll er på plass og kan dokumenteres.

Det er viktig at advokatene holder seg oppdatert på reglene og kravene som stilles etter loven.

På kurset vil fokus være nye krav og endringer etter at ny hvitvaskingslov trådte ikraft 15.oktober 2018. Blant annet hva som kreves av risikovurdering og rutiner, og hva endret anvendelseområde innebærer.

Kurset vil også ha en gjennomgang fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet med erfaringer fra avholdte tilsyn og ikke minst en gjennomgang av de forventninger Tilsynsrådet har til advokatenes implementering av regelverket i henhold til ny veileder fra Tilsynsrådet.

Kurset vil ha som siktemål at advokatene får god oversikt over når de er underlagt hvitvaskingsloven og hva som kreves av risikovurdering, rutiner og internkontroll.

Kursledere er senioradvokat Kristine Frivold Rørholt, Wikborg Rein Advokatfirma AS, og statsautorisert revisor Kjetil Andersen, Ernst & Young AS.

Kurset arrangeres også i Oslo 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset retter seg mot hvitvaskingsansvarlige og ledere i advokatvirksomheter med ansvar etter loven, og advokater i mindre virksomheter som har ansvar for at lovens forpliktelser er fulgt opp.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Temaer som vil bli behandlet;

 • Når er advokater underlagt hvitvaskingsloven,  hvilke oppdrag faller utenfor – hvordan håndtere uenighet
 • Hvilke klientgrupper og hvilke transaksjonstyper innebærer risiko for hvitvasking
 • Advokatens forståelse av risiko for hvitvasking
 • Typiske problemstillinger den ansvarlige advokat møter ved etterlevelse av regelverket
 • Gjenkjenning av risiko
 • Internkontroll tiltak – hvordan sikre etterlevelse
 • Hvitvaskingsreglene med fokus på Tilsynsrådets oppfølging av advokatenes implementering av regelverket, gjennomgang av forventninger knyttet til en risikobasert tilnærming, sjekkliste og kontrollspørsmål
 • Råd til advokater ved tilsyn fra tilsynsrådet
 • Advokaters rapporteringsplikt til Økokrim
 • Kan etterlevelse av hvitvaskingsloven komme i konflikt med annet regelverk?
 • Brudd på reglene – risiko og straff
Advokat, Kristine Frivold Rørholt,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo

Statsautorisert revisor, Kjetil Andersen,
Ernst & Young AS, Oslo

11:30 Lunsj
12:15 Foredraget fortsetter
14:00 Pause
14:15 Foredraget fortsetter
15:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Andre juridiske kurs

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April