Livestream: Det årlige ajourføringskurset i Oslo

Meld meg på

Tid

29. – 30. nov.

Påmeldingsfrist: 31. okt.

Timer

13 juridiske timer / 1 ikke-juridisk time / 2 etikktimer / 1 eiendomstime

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 6 950 NOK

Andre: 8 550 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På det årlige ajourføringskurset får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året. I år har vi i tillegg foredrag om barnevern, arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til oppsigelse, den gode prosess - dommerens forventinger til advokatene til å gjennomføre en hovedforhandling - EØS rett  og aktuell kontraktsrett - praksis det siste året som har praktisk betydning.

Kurset gir 13 juridiske timer , 2 etikk timer og 1 eiendomstime ihht Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater som driver eiendomsmegling.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og andre jurister, herunder dommere som ønsker faglig oppdatering av sine juridiske kunnskaper.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registering - gjør deg ev klar for livestream
9:30 Nytt og nyttig for advokater Høyesterettsdommer, Cecilie Østensen Berglund,
Norges Høyesterett

Advokat, Ståle Kihle,
Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 En god prosess - advokatenes ansvar med sivile saker

Et hovedformål med tvisteloven erå legge opp til mer aktiv sakstyring fra rettens side. Dette innebærer at advokatene skal medvirke til en effektiv og målrettet saksavvikling i samarbeid med dommeren. Lagdommer Per Racin Fosmark i Borgarting lagmannsrett setter standarden for en god prosess i avvikling av sivile saker, og gir praktiske tips.

 • Prosessfullmektigens rolle i tingretten og lagmannsretten
 • Advokatetikk
 • Folkerettens betydning i sivilprosessen - særlig EMK artikkel 6 nr. 1, Luganokonvensjonen og EØS-avtalem
 • Aktiv sakstyring - samhandling mellom dommer og advokat
 • Planmøte
 • Bevistilgang/fremleggelsesplikt ( edisjonsplikt vedr. skriftlige bevis)
 • Bevissikring utenfor rettssak, inklusive særregelen om uskifte
 • Klienten - før hovedforhandling
 • Sluttinnlegget og fremdriftsplan
 • Enkelte prosessuelle forhold
 • Særskilt om ankeforhandlingen
 • Disposisjoner og hjelpedokumenter
 • Saksfremstilling (innledningsforedraget)
 • Avsluttende innlegg (prosedyre)
 • Litt om saksomkostninger (sakskostnader)
Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett

13:45 Pause
14:00 Foredrag
14:45 Pause
15:00 Foreldretvister og barnevernets rolle

 • Samvær
 • Institusjonsopphold
 • Prosess/sakskostnader
Advokat, Silja Eriksen,
Advokatfirmaet Eriksen AS, Tromsø

15:45 Pause
16:00 EØS rett i praksis Advokat, Elisabeth Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:45 Kursslutt første kursdag
9:30 Nytt og nyttig for advokater Høyesterettsdommer, Cecilie Østensen Berglund,
Norges Høyesterett

Advokat, Ståle Kihle,
Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 Stillingsvern - utvalgte problemstillinger

Vi ser i hovedsak på forhold knyttet til arbeidstaker

 • Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner eller manglende kompetanse, hva skal til?
 • Oppsigelse med grunnlag i (mulige) straffbare forhold og grunnet fravær som følge av soning
 • Rimelighet og plikt til å tilby annet passende arbeid ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Sammenligning med situasjonen ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Utviklingstrekk
 • Valget mellom oppsigelse og avskjed ved klare pliktbrudd
Advokat, Silje Stadheim Almestrand,
NHO Advokattjenester, Oslo

Advokat, Oddvar Lindbekk,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

13:45 Pause
14:00 Foredraget fortsetter
14:45 Pause
15:00 Aktuell kontraktsrett Advokat, Erlend Haaskjold,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

15:45 Pause
16:00 Foredraget fortsetter
16:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Ajourføringskurset

På "Det årlige ajourføringskurset" får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt.  Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt Eric Roe på ejr@jus.no.

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November