Livestream: Det årlige arbeidsrettskurset

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i arbeidsrett. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live». Vel møtt til strømming!

Meld meg på

Tid

16. – 17. mar.

Påmeldingsfrist: 15. mar.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 5 800 NOK

Andre: 7 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige arbeidsrettskurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger. Kurset vil i år gå litt senere på vinteren og legges til Oslo. 

Kurset arrangeres også  forbindelse med Advokatenes fagdager 27. mai og 28. mai 2021. Påmelding til fagdagene åpner i februar 2021.

___________

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og dommere som arbeider med arbeidsrett.

Program

8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Nyheter i rettsutviklingen - Norge

       •  Ny lovgivning, utviklingstrekk og hva som er i prosess

 • Ny rettspraksis; Høyesterett, Lagmannsrettene og Arbeidsretten

 

 

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Lill Egeland,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

11:30 Pause for lunsj
12:30 Nyheter i rettsutvuklingen - EU/EØS

 • Ny "lovgivning" og pågående prosesser
 • Ny rettspraksis fra EU- og EFTA domstolen
Arbeids-og sosialråd, Mona Næss,
Norges faste delegasjon til EU

Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

13:45 Pause
14:00 Dypdykk i en aktuell dom: ISS-dommen HR-2020-1339-A

 • Hvilke avklaringer gir dommen?
 • Spørsmål som ikke ble løst av Høyesterett, hva gjelder?

Innledning ved advokat Martin Jetlund, og replikker ved to av prosessfullmektigene, advokat Edvard Bakke og advokat Kurt Weltzin

Advokat, Martin Staxrud Jetlund,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

Advokat, Kurt Weltzien,
NHO, Oslo

Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

15:00 Pause
15:15 Adgangen til å gå fra arbeidsavtalen før tiltredelse

 • "Arbeidsgivers" adgang til å fri seg fra avtale om ansettelse; virksomhetens forhold og "arbeidstakers" forhold
 • I hvilken utstrekning gjelder arbeidsmiljølovens stillingsvernregler før tiltredelse?
 • Hva er speilbildet for "arbeidstakers" frihet til å si seg fri fra ansettelsesforholdet?
Advokat, Simen Lium,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kari Bergeius Andersen,
Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund AS (SBDL), Oslo

16:00 Pause
16:15 Erstatningskrav mot nåværende eller tidligere arbeidstakere

 • Praktisk betydning av problemstillingen
 • Krav til ansvarsgrunnlag, tap og årsakssammenheng; særlig om det lovregulerte ansvar i skadeerstatningsloven § 2-3 nr.3
 • Eksempler på praktiske potensielle ansvarssituasjoner
Advokat, Alex Borch,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Lene Liknes Hansen,
Parat, Oslo

17:00 Slutt for dagen
9:30 Arbeidsrett i koronaens tid

 • Ny regulering
 • Hvordan situasjonen har virket inn på bruken av gamle regler og mekanismer
 • Erfaringer
Advokat, Mira Tengesdal Torstenbø,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Stavanger, Stavanger

Advokat, Agathe Løwenborg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

10:30 Pause
10:45 Reglene om fastsettelse og endring av ferie

Det reiser seg en rekke prakstiske problemstillinger rundt fastsetting av tid for ferie. Foredraget vil belyse ulike situasjoner, herunder;

 • den innflytelse henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker har på tidspunkt for ferie avvikling
 • hva som gjelder i særlige siituasjoner som ved sykdom, permittering mv.
 • Hva skjer hvis ferien ikke blir fastsatt eller avviklet
 • overføring av ferie og rammene for det; når kan ikke-uttatt ferie gjøres opp økonomisk?
Advokat, Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Ragnhild Nakling,
Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due-Lund, Oslo

11:45 Pause
12:00 Skjulte lydopptak

 Praktiske probelmstillinger innen arbeidsrett, prosess og GDPR, herunder

 • adgangen til å gjøre lydopptak. Når kan det være forbudt eller straffbart?
 • er det en plikt å opplyse om at lydopptak gjøres?
 • vil lydopptak eller bruk av slike kunne utgjøre pliktbrudd i arbeidsforholdet og gi grunnlag for sanksjoner?
 • lydopptak som bevis i arbeidsrettssaker
 • er lydopptak omfattet av personopplysningsloven og hvordan må opplysningene behandles, eventuelt hvilket rettsgrunnlag kommer til anvendelse?
 • er det forskjell mht om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som gjør opptak?
Advokat, Lars Fredrik Styren,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Ove André Vanebo,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

13:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Januar

April