Livestream: Regelteknikk – gjennomføring av forordninger og direktiver i norsk rett

Følg kurset digitalt via livestream. Vi gjennomgår de viktigste problemstillingene og fallgruvene ved gjennomføring av EØS-forordninger og direktiver. Kurset er skreddersydd for jurister som jobber med emnet.

Meld meg på

Tid

5. feb.

Påmeldingsfrist: 8. jan.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi gjennomgår de viktigste problemstillingene og fallgruvene ved gjennomføring av EØS-forordninger og direktiver. Kurset er skreddersydd for jurister som jobber med emnet. Gjennomføring av EU/EØS-forordninger og direktiver er et kurs som hører inn under tematikken regelteknikk. Deltakere som tar kurset trenger ikke å ha tatt tidligere kurs i praktisk regelteknikk. Kurset veksler mellom teori og praktiske oppgaver.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 5. februar kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

«Utrolig bra – virkelig kjempeflinke foredragsholdere – topp kvalitet!»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater særlig innen offentlig forvaltning. Kurset er også nyttig for medlemmer utenfor offentlig sektor, men vi gjør oppmerksom på at kurset er tilpasset den primære målgruppen.

Program

9:00 Gjør deg klar til livestream
9:30 Del I - Innledning

 • En oversikt over EØS-avtalen

Del II - Innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen

 • Prosessen med å innlemme rettsakter i EØS-avtalen
 • Særlig om EØS-relevans
 • Om tilpasningstekst, forbehold og protokoll 1
10:15 Pause
10:30 Del II - fortsetter
11:30 Pause for lunsj
12:15 Del III - Gjennomføringen - praktiske og rettslige utgangspunkter

 • Sentrale begreper
 • Praktiske rettskildetips
 • Tolkning av rettsakter 
 • EØS-avtalens krav til gjennomføring

Del IV - Gjennomføring av forordninger 

 1. Gjennomføringen skal skje "som sådan"
 2. Gjennomføring av vage og upresise bestemmelser
 3. Informasjonsbehovet ved inkorporasjon
13:00 Pause
13:15 Del IV - fortsetter

Del V - Gjennomføring av direktiver

 • Hvilke direktivbestemmelser skal gjennomføres?
 • Hvor skal de gjennomføres?
 • Hvordan skal de gjennomføres?
14:00 Pause
14:15 Del V - fortsetter
15:00 Pause
15:15 Del VI - Andre rettsakter mv.

 • Vedtak, rekommandasjoner mv.
 • Forordninger som endrer direktiv og motsatt
 • Gjennomføringens negative side

Del VII - Særlige spørsmål

 • Myndighetsoverføring
 • Reservasjonsrett
 • Gjennomføringsfrist
 • Konsekvenser av manglende gjennomføring 
16:00 Oppsummering, spørsmål og avslutning

Oppgaver tas underveis.

Lovrådgiver, Ida Sørebø,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

Advokat, Torje Sunde,
Regjeringsadvokaten

Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Zoom 5. februar. Du vil få tilsendt lenke til webinaret dagen før kursstart. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholderne under webinaret. For medlemmer av Advokatforeningen, registreres etterutdanningstimer automatisk.

Regelteknikk

«Regelteknikk» – eller «Praktisk regelteknikk» – har ikke noe fagutvalg, men holdes fast av førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum fra Universitetet i Oslo med supplement fra foredragsholder avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justis- og beredskapsdepartementet. Kursene er svært godt evaluert. Antall deltakere er begrenset til 30, og det er rom for dialog selv om undervisningen er relativt intensiv. Det avholdes 1-2 kurs i semesteret med tittel «Praktisk regelteknikk». Disse kursene går over to dager. Det er tilknyttet en nettside www.regelteknikk.no med eget passord.

Vi arrangerer også «Regelteknikk – gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver» 1-2 ganger per semester. Dette kurset arrangeres i tilknytning til et av de øvrige, men med separat påmelding.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard. 

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

 • 25.
  mai
  26.
  mai

  Regelteknikk

  Innføringskurs / 12 juridiske timer / Oslo

  Venteliste