Meklingsakademi i regi av Advokatforeningen og JUS

Mekling er en tids- og kostnadseffektiv tvisteløsningsmekanisme som sikrer et resultat alle parter kan leve godt med. Et stort antall saker som løses i retten burde vært løst utenrettslig, for eksempel gjennom mekling. Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i advokatbransjen og alle fullservice advokatfirmaer bør ha en sertifisert mekler! 

Meld meg på

Tid

6. – 12. nov.

Påmeldingsfrist: 8. okt.

Timer

38 juridiske timer / 2 etikktimer

Fagområde

Sted

Hotell Jeløy Radio, Kortbølgen 74, MOSS

Kursavgift

Medlemmer: 43 650 NOK

Andre: 49 650 NOK

+ valgfrie tillegg

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Om utdanningen

Advokatforeningen ønsker å styrke meklingskompetansen til advokater. JUS har derfor utviklet en ny og utvidet meklingsutdanning som er tilpasset de nye kompetansekravene fra Advokatforeningen.

Som en del av utdanningen får deltakerne utdelt læremateriell som den enkelte må lese på forhånd. Utdanningen går over fem dager hvor deltakerne får et solid teoretisk grunnlag samtidig som det er lagt opp til utstrakt bruk av praktiske øvelser. Underveis jobber man i grupper a seks deltakere og hvor hver gruppe har en egen instruktør som gir veiledning. Den siste dagen evalueres alle deltakerne i en case-øvelse. For å bestå utdanningen, må resultatet på evalueringsdagen tilfredsstille de fastsatte kravene til utdanningen.

Målgruppe

Utdanningen retter seg primært mot praktiserende jurister og advokater som er motivert for å jobbe som mekler. Det er et ønske at deltakeren har en fartstid fra praktisk klientarbeid og alternativ tvisteløsning. Advokater som ønsker å ta kurset må være medlem i Advokatforeningen.                     

Læringsmål

 • Øke forståelsen og innsikten i mekling som metode: hva mekling er og inneholder av ferdigheter, prinsipper, metode og verdier.
 • Øke bevisstheten om meklerrollen. 
 • Øke praktiske ferdigheter i praktisk mekling

Pedagogikk

JUS baserer seg på en erfaringsbasert læringsmetode som inneholder tre trinn: Formidling av teori. Praktisk ferdighetstrening. Refleksjon og analyse. Deltakerne må være motivert for å delta på praktiske øvelser og refleksjon over egne og andres prestasjoner.  

Mekling.no

Deltakere som består kurset vil bli profilert på nettsiden www.mekling.no. Nettsiden eies av Advokatforeningen og har til hensikt å profilere mekling som tvisteløsningsalternativ samt de sertifiserte meklerne. 

Instruktører 

På utdanningen møter du Norges mest erfarne meklere.

Blant instruktørene finner du:

 • Professor Knut Kaasen (UiO)
 • Advokat Arne Engesæth (Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo)
 • Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland (Oslo tingrett)
 • Professor Sverre Blandhol (UiO) 
 • Fasilitator Roar Thun Wægger, (Wægger Negotation Institute)
 • Advokat Ane Sofie Tømmerås, (Fru Justisia - Din advokathjelp AS)
 • Lagdommer Tine Kari Nordengen (Borgar lagmannsrett)
 • Advokat Morten Tveten (Advokatfirmaet SANDS)
 • Psykolog Torbjørn Buer, Juristenes Utdanningssenter (kursleder)
«Treningen med case og tilbakemeldingen fra veileder var svært verdifulle, og økte min innsikt og ferdighet som mekler.»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater samt andre yrkesgrupper som ønsker betydelig kompetanse innen mekling.

Samling 1

9:30 Velkomstkaffe og innregistrering
10:00 Introduksjon til dagene

 

Psykolog og prosjektleder, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

11:00 Pause
11:15 Intro til alternative tviseløsning

Læringsmål: Få oversikt over fagfeltet
Øke bevissthet om profesjonenes pro og kontra i rollen som mekler.
Stimulere til økt bevissthet over egen motivasjon

• Hva er alternativ tvisteløsning? 

• Trender, hva fremmer og hemmer denne praksis? 

• Fordeler og ulemper med mekling som metode

• Juristens rolle

Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett, Oslo

Advokat, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

12:00 Om forhandling og mekling:

Læringsmål: Øke forståelsen av foholdet mellom forhandling og mekling

 • Likheter og ulikheter
 • Hva er det vi jakter når vi prøver å finne løsninger?
 • Hva er drivere i disse prosessene?
Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett, Oslo

Advokat, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Case: Forhandling

• Innledende forhandlingscase.   

• Hvilke forhandlingsteknikker brukes i mekling?  

• Hvordan avdekke interesser i forhandling og mekling?

• Hvordan gjøre kaka større?

Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett, Oslo

Advokat, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

15:30 Pause
15:45 Forberedelse til mekling

Læringsmål: Gi forståelse for hvilke forberedelser som er sentrale for en god mekling.
Hvordan man legger grunnlaget for en god prosess, både med hensyn til relasjon og sak.

• Forberedelse 

• Planmøtet         

• Tentativ kjøreplan for selve meklingen 

• Fullmakter 

Professor dr. juris, Knut Kaasen,
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Oslo

Advokat, Arne Engesæth,
Advokatfirma DLA Piper Norway Da, Oslo

16:45 Problemmatrisen og forberedelse av case til neste dag.

• Gjennomgang av metoden 

• Hvordan bruke i mekling

Professor dr. juris, Knut Kaasen,
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Oslo

Advokat, Arne Engesæth,
Advokatfirma DLA Piper Norway Da, Oslo

17:30 Kursslutt dag 1
19:30 Middag
9:00 Meklingscase 1 (praktisk øvelse)

 • Deltakerne deles i grupper og mekler en case
 • Individuell feedback fra instruktør 
12:00 Lunsj
13:00 Meklingsteknikk

• Oppstarten av meklingen

• Gjennomføringsfasen 

• Meklerens virkemidler  

• Mekanikken i meklers arbeid 

• Det siste steget mot enighet 

• Avtalen 

Professor dr. juris, Knut Kaasen,
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Oslo

Advokat, Arne Engesæth,
Advokatfirma DLA Piper Norway Da, Oslo

15:00 Pause
15:15 Forberedelse av case til dag 3
17:00 Kursslutt dag 2
19:30 Middag
9:00 Meklingscase 2 (praktisk øvelse)

 • Deltakerne deles i grupper og mekler en case
 • Individuell feedback fra instruktør 
12:00 Lunsj
13:00 Konflikters dynamikk

Læringsmål: Gi økt forståelse hvordan konfliktdynamikk påvirker mekling

Bevissthet om egen konfliktstil 

Kommunikative ferdigheter

• Hvordan påvirker konflikt partene inn i en mekling? 

• Følelser/ persepsjon og attribusjon 

• Konfliktstrategier – hva fører til eskalering eller deeskalering?

• Meklerens rolle i å skape tillit mellom partene

• Mekleres verktøy - kommunikasjon

(PAUSE)

Advokat, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

Psykolog og prosjektleder, Torbjørn Buer,
Juristenes Utdanningssenter

16:00 Forberedelse av case til dag 4
17:00 Kursslutt dag 3. God helg!
Skriv ut hele programmet

Samling 2

10:00 Meklingscase 3 (praktisk øvelse)

 • Deltakerne deles i grupper og mekler en case
 • Individuell feedback fra instruktør 
13:00 Lunsj
14:00 Etikk

Læringsmål: Skape bevissthet rundt de vanligste og viktigste etiske dilemmaer man møter i mekling

 • Uavhengighet
 • Taushetsplikt
 • Konfidensialitet 
 • Habilitet 
 • Objektivitet
 • Press / passivitet  
 • Løgn /sannhet 
Tingrettsdommer, Hanne Sofie Bjelland,
Oslo Tingrett, Oslo

Fasilitator, Roar Thun Wægger,
Wægger Negotiation Institute

15:30 Pause
15:45 Simulering av case i plenum med avsluttende diskusjon og oppsummering
17:00 Kursslutt dag 4
19:30 Avslutningsmiddag
9:00 Eksamen - avsluttende prøve

 • Alle deltakerne blir prøvd som mekler
12:00 Lunsj
13:00 Eksamen - avsluttende prøve fortsetter
15:00 Pause
17:00 Kursslutt. Takk for nå og vel hjem!
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Hotell Jeløy Radio, MOSS
6. – 7. nov. Kr 0 / 7. – 8. nov. Kr 0

Hotell Jeløy Radio, MOSS
11. – 12. nov. Kr 0

Avbestilling 4-6 uker før kursstart belastes med et gebyr på 50% av kursavgiften.

Avbestilling 3 uker og senere belastes med et gebyr på 100% av kursavgiften

Overnatting på Hotell Jeløy Radio fra ons-fredag og man-tirsdag er inkludert i kursavgiften. 

Advokater som ønsker å ta kurset må være medlem i Advokatforeningen. 

 

Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" vil vi nå samle våre kurs om mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. Meklingsutdanningen tilbys hver høst og Voldgiftsdommerutdanningen holdes ca annet hvert år - neste gang i 2020. Kurs i forhandling finner du under "Forhandling" som er et eget område.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil: 922 11 266

Mer informasjon om fagutvalget