Vitnepsykologi

På dette kurset skal vi bevissgjøre de rettslige aktørene rundt tilliten/troverdigheten til de forklaringer som avgis i retten, og søke å trekke noen juridiske konsekvenser av dette.

Meld meg på

Tid

6. nov.

Påmeldingsfrist: 8. okt.

Timer

6 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vil gi en faglig oppdatering i vitnepsykologisk forskning. Faglig søker kurset å bevissgjøre de rettslige aktørene rundt tilliten/troverdigheten til de forklaringer som avgis i retten og søke å trekke noen juridiske konsekvenser av dette.

Hvor nøyaktig er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter, og hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige? Dette er sentrale spørsmål innenfor vitnepsykologien, faktorer som kan produsere hukommelsesforskyvninger, falske minner og falske tilståelser identifiseres, og forskning på løgnavsløringer og vurdering av troverdighet diskuteres.

 

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Hvorfor er rettspsykologi/vitnepsykologi relevant for jurister? Professor dr. juris, Ulf Stridbeck,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

9:30 Juristenes troverdighetslære. Var Hagerup først? Lisbeth Fullu Skyberg,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

10:15 Spørsmål/refleksjon
10:30 Pause
10:45 Trauma og hukommelse Forsker, Ines Blix,
Nasjonalt kunnskapsenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

11:30 Pause
11:45 Lunsj
12:30 Tilståelser - ekte eller falske?

Det forekommer noen ganger at personer tilstår en handling som de er uskyldige til. Det gjelder ikke bare personer med lav IQ men en sjelden gang også nok så vanlige personer, men i spesielle situasjoner. Vi skal ikke bare se på hva teorien sier men også lære noe fra kjente saker som f.eks. Karmøy-saken, Moen-sakene og Thomas Quick sakene.

Professor dr. juris, Ulf Stridbeck,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

13:15 Spørsmål/refleksjon
13:30 Pause
13:45 Tenkning og resonnering

Det er godt dokumentert at mennesker i mange sammenhenger tenker feil. Foredraget vil vise eksempler av vanlige logiske brist, så diskutere disse i lys av kjente saker, og gi råd på hvordan forebygge ulogisk tenkning i rettslig kontekst.

Professor, Timothy Brennen,
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

14:30 Spørsmål/refleksjon
14:45 Pause
15:00 Følelser i rettssalen. Hva sier forskningen Seniorforsker, Ellen Margrethe Wessel,
Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

15:45 Spørsmål/refelksjon
16:00 Oppsummering/avslutning Professor dr. juris, Ulf Stridbeck,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Strafferett og straffeprosess

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt den fagansvarlige nedenfor 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Januar

  • E-kurs

    Strafferett og straffeprosess

    Ajourføringskurs / 6 juridiske timer