Bærekraft i offentlige anskaffelser

Her får du en dypere forståelse for hva kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser innebærer, hvilke føringer som kommer fra EU og hvilke grep du kan ta i praksis. Du kan følge kurset fysisk eller digitalt via direktestrømming.

Tid

6. des.

Påmeldingsfrist: 29. nov.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 250 NOK

Andre: 3 800 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året. Kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser skjerpes fra 1. januar 2024, slik at det offentlige må legge større vekt på klima- og miljøhensyn. Regjeringen har også oppnevnt et lovutvalg, som har fått i oppgave å fremme forslag til hvordan bærekraft og økt innovasjon i offentlige anskaffelser i praksis kan bidra til grønn omstilling. Lovutvalgets første rapport skal legges frem i november 2023 og vil foreligge på kurstidspunktet.

På kurset ser vi nærmere på:

  • Hvilke krav til bærekraft som gjelder nå i medhold av det norske anskaffelsesregelverket
  • Hvilke bærekraftføringer som kommer fra EU
  • Hvordan du kan hensynta krav til bærekraft, og særlig klima- og miljøkrav, i praksis.

Du møter tre praktikere som er spesialister innen anskaffelsesretten. Bli med og lytt, spør og diskuter i pausene, så du får en dypere forståelse for hva kravene innebærer, hvilke føringer som kommer fra EU og hvilke grep du kan ta i praksis. Dette er siste utkall – på tampen av året – før reglene trer i kraft, men ikke det siste vi hører om et regelverk i endring. Dette kurset må du få med deg!

Du kan følge kurset fysisk eller digitalt via direktestrømming. Trykk her for å komme til livestream-kurset.

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot advokater, jurister og andre som arbeider med offentlige anskaffelser, og forutsetter grunnkunnskaper om rettsområdet.

Program /

Skriv ut
8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Hvilke krav til bærekraft gjelder nå i medhold av det norske anskaffelsesregelverket?

Det har skjedd flere endringer knyttet til bærekraft i det norske regelverket den siste tiden. Vi starter kurset med å gi en oversikt over hvilke regler i anskaffelsesregelverket som knytter seg til bærekraft, som oppdragsgivere og leverandører må være klar over ved gjennomføringen av anskaffelsesprosesser.

Advokat Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm, Oslo

10:00 Pause
10:15 Hvilke bærekraftføringer kommer fra EU?

Det er mange prosesser knyttet til bærekraft som nå pågår i EU. Eksempler på dette er taksonomien og EUs regelverk for bærekraftig finans, samt nytt direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD), som er anslått å omfatte 1700 norske foretak.

Flere av disse prosessene kan få direkte betydning for leverandører, samt direkte og indirekte betydning for oppdragsgivere.

Foredraget vil gi en oversikt over hva som skjer på EU-nivå innenfor bærekraft, og hvordan dette vil påvirke norske anskaffelsesprosesser både regulatorisk og praktisk i tiden fremover.

Advokat Ragnhild Lunner,
Advokatfirmaet Føyen AS, Oslo

11:15 Pause
11:30 Hvordan hensynta krav til bærekraft i praksis?

Det er ikke alltid lett å vite hvordan man kan oppstille krav til bærekraft på en måte som oppnår formålene bak kravene. Dette krever kunnskap om både bærekraft og anskaffelsesrett.

For å få mer kunnskap om hvordan oppdragsgivere kan oppstille krav til bærekraft og hvordan dette gjøres i praksis, så vil juridisk direktør i Bane NOR, Gunhild Hernes Synnestvedt, gjennomgå hvordan Bane NOR hensyntar krav til bærekraft, særlig klima- og miljøkrav, i sine anskaffelsesprosesser.

Juridisk direktør Gunhild Hernes Synnestvedt,
Bane NOR AS, Oslo

12:30 Kursslutt

Kontaktpersoner

Offentlige anskaffelser

JUS arrangerer hver vår "Det årlige kurset i offentlige anskaffelser" hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser. Vi mottar gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget