Det årlige kurset i samiske rettsspørsmål

Samerett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist i JUS, Svein Borgen, sbo@jus.no eller 97 61 10 04.


Mer informasjon om fagutvalget