Det årlige trygderettskurset

Velkommen til det årlige trygderettskurset i Sandefjord! Her får du siste nytt innen rettsområdet, i tillegg til fordypning innen relevante temaer.

Tid

12. – 13. mar.

Påmeldingsfrist: 5. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, Sandefjord

Kursavgift

Medlemmer: 6 750 NOK

Andre: 8 700 NOK

Pris for abonnenter 2 500 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige trygderettskurset er et viktig faglig og sosialt møtested for jurister som arbeider med trygderett. Vi får en oppdatering på det som er nytt i trygderetten. Professor Axel West Pedersen og spesialrådgiver Steinar Fuglevaag vil gjøre rede for pensjonsutvalgets evaluering av pensjonsreformen. Seniorrådgiver Ola Nyland og advokat Anette Schei vil gjøre rede for oppfølgingen av NOU 2023:11 - "Rask og riktig - en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten". Professor Mari Rege fra ekspertgruppen om barn i fattige familier vil presentere rapporten med gruppens anbefalinger. Jussbuss kommer også, og de vil gjøre rede for trygdretten sett fra deres perspektiv.

Velkommen til det årlige trygderettskurset!

Du kan følge kurset fysisk eller via direktestrømming: Trykk her for å komme til livestream-kurset.

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som jobber med trygderett.

Program / /

Skriv ut
9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Nytt i trygderetten Juridisk kyndig rettsmedlem Fredrik Bergesen,
Trygderetten

Avdelingsdirektør Sara Bruvoll,
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Lunsj
12:45 Helfo kontrolls virksomhet seniorrådgiver Ranveig Sanner-Kristoffersen,
Helfo kontroll, Fredrikstad

13:30 Pause
13:45 Avgjørelse fra Høyesterett vedrørende fedrekvote Avdelingsdirektør Haakon Hertzberg,
Arbeids og velferdsdirektoratet, Oslo

14:30 Pause
14:45 Pensjonsreformen

I stortingsmelding "Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil" (Meld. St. 6 (2023-2024) legger regjeringen fram forslag til endringer i pensjonssystemet. Stortingsmeldingen følger i stor grad opp forslagene fra Pensjonsutvalget, som ble nedsatt for å evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011.

West Pedersen fra pensjonsutvalget vil gjøre rede for utvalgets tilrådninger og hvordan disse blir fulgt opp i stortingsmeldingen.

Professor Axel West Pedersen,
OsloMet, Oslo

15:30 Pause
15:45 Politiske vurderinger av pensjonsreformen

Steinar Fuglevaag satt i pensjonsutvalget sammen med West Pedersen. Fuglevaag, som var nominert av Sosialistisk Venstreparti, utgjorde en del av et mindretall i flere av spørsmålene som utvalget vurderte.

Fuglevaag vil gjøre rede for problematiske sider, fra hans ståsted, ved flertallets tilrådning.

Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag,
Fagforbundet

16:05 Samtale om pensjonsreformen

Samtale mellom Axel West Pedersen og Steinar Fuglehaug om pensjonsutvalgets utredning.

16:25 Egentid
19:30 Aperitiff med etterfølgende middag

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel (11.03.24-12.03.24) Kr 1 650
Scandic Park Hotel (12.03.24-13.03.24) Kr 2 895
Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Kontaktpersoner

Helse- og trygderett

Hver høst arrangerer JUS Det årlige helserettskurset, og hver vår arrangeres Det årlige trygderettskurset. I tillegg setter JUS opp andre kurs innen helse- og trygderett ved behov. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Svein Borgen på mobil 97 61 10 04 eller sbo@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget