Livestream: Det årlige ajourføringskurset

Nytt og nyttig for advokater – bli oppdatert på 16 fagområder og få oversikt over rettskilder som har betydning for din rådgivning og rettsanvendelse. Følg kurset via direktestrømming.

Tid

25. nov.

Påmeldingsfrist: 27. okt.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 900 NOK

Andre: 6 400 NOK

Pris for abonnenter 0 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige ajourføringskurset for advokater vil i år ha fokus på nye lover, lovendringer og avgjørelser fra Høyesterett for 2024. Vi tar for oss de mest sentrale endringene i lover og Høyesterettspraksis for året som er gått (og kommenterer saker som evt. kommer opp på slutten av året).

Her får du på kort tid ajourført dine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Vi legger opptil en oversikt over 16 rettsområder, i tillegg vil det utarbeides et kompendium som gir deg henvisninger til kilder og kort omtale av lovendringer og praksis.

Siktemålet er at du blir ajourført med rettsutvikling på 16 rettsområder som gir deg en samlet oversikt og innsikt på tvers av rettsområder, – konsentrert og tilgjengelig for deg i løpet av kursdagen.

Forelesere er partner Jørgen Vangsnes fra Wikborg Rein Oslo, han har møterett for Høyesterett og har tidligere erfaring fra blant annet Regjeringsadvokaten og er også universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Partner/advokat Jorunn Hegler Hovda, fra Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma, arbeider hovedsakelig innen strafferett, barnerett og barnevernsrett, samt prosedyre tilknyttet disse rettsområdene og er fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Du kan melde deg på kurset enten fysisk eller digitalt via livestream. Hvis du ønsker å melde deg på det fysiske kurset, trykk her.

Hvem passer kurset for?

Advokater og andre jurister, herunder dommere som ønsker faglig oppdatering av sine juridiske kunnskaper.

Program /

Skriv ut
8:45 Pålogging
9:00 Nytt og nyttig for advokater - sentrale lovendringer og rettspraksis fra Høyesterett siste året

Bli oppdatert på 16 fagområder og få oversikt over rettskilder som har betydning for din rådgivning og rettsanvendelse.

Advokat Jorunn Hegle Hovda,
Aurlien Vordahl &co Advokatfirma, Oslo

Advokat Jørgen Aandal Vangsnes,
Wikborg Rein Advokatfirma

9:45 Pause
10:00 Nytt og nyttig fortsetter
10:45 Pause
11:00 Nytt og nyttig fortsetter
11:45 Lunsj
12:30 Nytt og nyttig fortsetter
13:15 Pause
13:30 Nytt og nyttig fortsetter
14:15 Pause
14:30 Nytt og nyttig fortsetter
15:15 Takk for i dag

Kontaktpersoner

Ajourføringskurset

På "Det årlige ajourføringskurset" får deltakerne en konsentrert gjennomgang av nyheter innen de største fagområdene - på ett og samme kurs. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard Vestmoen på e-post mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget