Livestream: Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Følg det årlige ekspropriasjonsrettskurset digitalt via direktestrømming.

Tid

18. – 19. apr.

Påmeldingsfrist: 17. apr.

Timer

11 juridiske timer / 4 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 6 750 NOK

Andre: 8 700 NOK

Pris for abonnenter 0 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er et fast faglig og sosialt treffsted for dere som arbeider med juridiske problemstillinger tilknyttet ekspropriasjon. Siktemålet med kurset er generell oppdatering innenfor fagområdet, kombinert med dypere innføring i emner som er særlig aktuelle eller praktisk viktige for deg som jobber med ekspropriasjon.

Det vil bli en grundig gjennomgang av ny rettspraksis og annet som er nytt i ekspropriasjonsretten, også i år med Jarle Holstrøm fra Schjødt som foredragsholder. Tore J. Rindedal fra Advokatfirmaet Mageli og Nils Kirkholm Sveingard fra Brækhus Advokatfirma skal snakke om temaer knyttet til erstatning for ulemper ved langvarige anleggsarbeider. Per Amund Uldalen fra Advokatfirmaet Haavind vil redegjøre for forholdet mellom unntaket for offentlige anlegg og vederlagsloven § 9. Jordskiftedommer Solfrid Mykland Fjell vil redegjøre for rettsmekling i skjønnssaker. Jan Erik Johansen fra Advokatfirma Tofte vil snakke om verdsettelse ved ekspropriasjon av næringseiendom. Tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs skal snakke om gyldighetsprøving og skjønnsprosess i lys av Fosen-dommen, og stiller spørsmålet om det er behov for endringer. Til slutt blir det et foredrag om kapitaliseringsrente for skog og landbruk ved Guri Uvsløkk Vagnildhaug fra Bjerkan Stav Advokatfirma og Peder Landfald fra Dæhlin Sand Advokatfirma.

Du kan følge kurset fysisk eller digitalt. Trykk her for å komme til det fysiske kurset: Det årlige ekspropriasjonsrettskurset - JUS

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jordskiftere, grunnerververe, offentlige saksbehandlere og andre som arbeider med skjønn og ekspropriasjonsrett.

Program / /

Skriv ut
9:45 Gjør deg klar til livestream
9:55 Åpning av kurset Advokat Ivar Christian Andersskog,
Advokatfirmaet Nidaros DA, Trondheim

10:00 Nytt i ekspropriasjonsretten Partner Jarle Wallevik Holstrøm,
Advokatfirmaet Schjødt AS

10:45 Pause
11:00 Nytt i ekspropriasjonsretten fortsetter
11:30 Lunsj
12:35 Nytt i ekspropriasjonsretten fortsetter
13:35 Pause
13:55 Erstatning for ulemper ved langvarige anleggsarbeider

Store utbyggingsprosjekter forårsaker ulemper for naboene til anlegget. Støy, støv, rystelser og anleggstrafikk er hverdagen for mange som bor i nærheten av f. eks. bybaneutbyggingen i Bergen og E18-utbyggingen i Bærum.

Hvor går grensen for hva en nabo må tåle av anleggsulemper fra et utbyggingstiltak? Hva ligger i erstatningsvilkåret om økonomisk tap? Hvilke anleggsulemper kan gi grunnlag for erstatning, og hvilken betydning har det at anleggsulempene er langvarige?

Advokat Tore Jetmundsen Rindedal,
Advokatfirmaet Mageli DA, Hamar

Advokat Nils Kirkholm Sveingard,
Brækhus Advokatfirma DA, Oslo

14:40 Pause
14:55 Foredraget fortsetter
15:40 Pause
15:55 Unntaket for offentlige anlegg og vederlagsloven § 9

Tema for foredraget er rekkevidden av «unntaket for offentlige anlegg», og forholdet mellom unntaket og vederlagsloven § 9 om fradrag for særfordel. Problemstillingen er hvilke fordeler det er relevant å ta i betraktning, og hvilke fordeler det kan sees bort fra. Foredraget bygger på en gjennomgang av rettspraksis fra ulike infrastrukturprosjekter for å belyse temaet fra flere sider. Formålet med foredraget er å se om det kan trekkes ut generelle rettssetninger fra underrettspraksis eller om rettsavgjørelsene bygger på ulik rettslig tilnærming.

Partner Per Amund Uldalen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

16:40 Pause
16:55 Rettsmekling i skjønnssaker Jordskiftedommer (PhD) Solfrid Mykland Fjell,
Hordaland jordskifterett

17:40 Slutt for dagen

Kontaktpersoner

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS arrangerer Det årlige ekspropriasjonsrettskurset i Sandefjord hver vår. Dette er en viktig faglig og sosial arena for advokater og jurister som har behov for å holde seg oppdatert på ekspropriasjons- og skjønnsretten. I tillegg tilbyr JUS også andre kurs innen fagområdet ved behov. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Anne Kristine Kolflaath, akk@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget