Straffbar deltakelse i terroristorganisasjon og væpnet konflikt i utlandet

Menneskerettigheter

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Petter R. Skogseth på e-post: prs@jus.no. 


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs