Arne Ringnes

Tiltrådt som høyesterettsdommer 18. august 2014.