Aslak Syse

Aslak Syse er lege og jurist. Han er professor emeritus ved Institutt for offentlig rett. De første 20 yrkesaktive årene arbeidet han i ulike legestillinger i Finnmark og Zimbabwe, mens de siste 25 har vært på Juridisk fakultet. Har publisert innen velferdsrett, helserett, trygderett, likestillingsrett og menneskerettigheter. Han har ledet flere offentlige utvalg, vært instituttleder og ledet likestillings- og diskrimineringsnemnda.