Camilla Brandt

Camilla Brandt er senioradvokat i Stiegler Advokatfirma AS, Bergen. Hun er sertifisert mekler ved Advokatforeningen og JUS, og har som mekler for Konfliktrådet og for Mekle lang erfaring med mekling av tvister. Camilla sitter også i Advokatforeningens meklingsutvalg, er sensor ved Meklingsakademiet som sertifiserer meklere, og holder jevnlig forelesninger og innlegg om mekling og konflikthåndtering.