Fredrik Bergesen

Fredrik Bergesen er juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten. Han har tidligere arbeidet i Kommuneadvokaten i Oslo, som dommerfullmektig i Heggen og Frøland tingrett, og i Helsedirektoratet. Han har også vært kursholder og sensor ved det juridiske fakultet ved UiO.