Harald Irgens-Jensen

Harald Irgens-Jensen er professor ved Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med opphavsrett i en årrekke, både som tidligere advokat og ved universitetet. Han har vært styreleder i Opphavsrettsforeningen siden sommeren 2023.