Ivar Christian Andersskog

Advokat Ivar Chr. Andersskog er partner i Advokatfirmaet Nidaros DA og har spesialisert seg innenfor fast eiendoms rettsforhold, med særlig kompetanse innen ekspropriasjon. Han er leder i Advokatforeningens lovutvalg for Fast eiendom (tings- og leierett).