Mari Rege

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitet i Stavanger. Hennes fagfelt er arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Hun forsker på læring og motivasjon i tidlig barndom, skole og arbeidsliv. Hun er spesielt opptatt av tiltak som kan øke sosial mobilitet. Rege leder også Synapse Lab ved UiS, som utfører storskala felteksperimenter for å utvikle og teste tiltak for motivasjon og læring i utdanning og arbeidsliv. Hun har sittet i en rekke regjeringsoppnevnte utvalg. Nylig ledet hun Ekspertgruppen om barn i fattige familier som overrakk sin rapport til regjeringen i oktober 2023.