Per Amund Uldalen

Per Amund Uldalen er advokat i Advokatfirma Haavind. Han er spesialist innen tingsrett/fast eiendoms rettsforhold, plan- og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon. Per arbeider med særlig fokus på tvisteløsning og er del av Haavinds faggruppe for prosedyre. Han har omfattende prosedyreerfaring fra skjønn og tvistesaker knyttet til plan- og bygningsrett, erverv, utnytting og utvikling av eiendom. Per har også jevnlig oppdrag som foredragsholder.