Solfrid Mykland Fjell

Solfrid Mykland Fjell er utdannet master i eiendom fra NMBU i 2000. Deretter tok hun Høyere avdeling i administrasjon og ledelse ved NHH i 2003. Hun tok doktorgrad ved NHH med tema Mekling i domstolene i 2011. Etter dette har hun jobbet som forsker og underviser ved blant annet Norges Handelshøyskole og Høgskulen på Vestlandet. Siden 2017 har hun jobbet som dommer i Hordaland jordskifterett. I dag har hun hovedansvar for den nye opplæringen av rettsmeklere i Norges domstoler. Hun holder også mye foredrag for næringslivet, både knyttet til forhandlinger og konflikthåndtering. Hun bidrar jevnlig for NHH executive, blant annet på programmer som Master i Strategisk ledelse og Master i økonomisk styring.